nieuws

Actuarissen zetten vraagtekens bij aanpassen rekenrente

Archief

Het Actuarieel Genootschap (AG), waar het overgrote deel van de actuarissen bij is aangesloten, stelt in een open brief aan pensioenrapporteur voor de Tweede Kamer Pieter Omtzigt, dat de effecten van het aanpassen van de rekenrente voor pensioenfondsen onvoldoende duidelijk zijn.

Actuarissen zetten vraagtekens bij aanpassen rekenrente

Aanleiding voor de open brief is de 'Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen' van minister Kamp (Sociale Zaken). In de politieke discussie over deze nota speelt de UFR – een methode om een rentecurve voor langere looptijden op een andere manier, dan rechtstreeks afgeleid van markrentes, te bepalen – een belangrijke rol.
Een gunstige eigenschap van deze methodiek is volgens het AG dat het de volatiliteit van de waarde van de verplichtingen reduceert en daarmee op zich bijdraagt aan de financiële stabiliteit van pensioenfondsen. Invoering van de UFR methode zou, volgens de actuarissen, op dit moment voor een daling van de verplichtingen zorgen en daarmee tot een stijging van de dekkingsgraden leiden. "De UFR methode heeft ogenschijnlijk duidelijke voordelen maar kent ook een aantal minder gunstige eigenschappen. Het afdekken van het renterisico wordt zeer complex en de invoering van de UFR kan leiden tot ongewenste generatie-effecten", aldus het AG. Zij betogen dat de effecten vooraf duidelijk inzichtelijk moeten worden gemaakt. "De effecten zouden er toe kunnen leiden dat de voordelen, die ogenschijnlijk aan de methodiek verbonden zijn, op korte termijn teniet worden gedaan."

Reageer op dit artikel