nieuws

Werkgever betaalt Avéro direct in servicemodel pensioenadvies

Archief

Adviseur en werkgever kiezen uit drie modellen

Avéro Achmea introduceert drie serviceniveaus voor de pensioenmarkt. De werkzaamheden in de pensioenketen zijn daartoe in acht stappen opgeknipt. Adviseur en werkgever bepalen samen welke stappen door de adviseur en welke door de verzekeraar worden uitgevoerd. De werkgever betaalt de verzekeraar hiervoor separaat. Het intermediair is deze week hierover ingelicht.
 
Met de drie serviceniveaus wil de verzekeraar de bedrijfsmodellen van pensioenadviseurs ondersteunen. Pensioenadviseurs die straks in het provisieloze tijdperk bijvoorbeeld alleen nog adviesuren willen maken, komen terecht in serviceniveau 1. Avéro neemt in dat model voor €700 per jaar per werkgever, de implementatie en het onderhoud (wettelijke wijzigingen/veranderingen in de bedrijfssituatie) van het advies op zich. Voor het beheer op deelnemersniveau (administratieve vragen en voorlichting van werkgevers en werknemers over de pensioenregeling) rekent de verzekeraar €10 per deelnemer per maand. Voor administreren, risicodragen en beleggen rekent Avéro net als nu standaard administratiekosten, risicopremies en TER (Total Expense Ratio) . De werkgever onderhoudt in dit model zelf het contact met Avéro, de adviseur ontvangt geen kopieën van communicatie en komt pas weer in beeld bij het einde van de contractstermijn of wanneer het advies ingrijpend moet worden herzien. Serviceniveau 3 lijkt erg op de traditionele situatie waarin de adviseur zowel beheer, advies als communicatie doet, serviceniveau 2 beweegt zich daar tussenin.

Los prijzen
Gideon Lamot, senior marktmanager pensioen bij Avéro Achmea licht toe: “Wij hebben deze niveaus ontwikkeld om de adviesmarkt te ondersteunen en aan te sluiten op de afspraken tussen adviseurs en werkgevers. Het afgelopen jaar hebben we hier met ruim honderd adviseurs over van gedachten gewisseld. Ze gaven volmondig aan dat wij met onze plannen op de goede lijn zitten.” Lamot benadrukt dat Avéro zich verre houdt van advies. “Wij bemoeien ons nooit met intake en advies. De enige situatie waarin zich dat kan voordoen is wanneer een advies geheel herzien moet worden en de oorspronkelijke adviseur uit beeld is.” Ook is het volgens Lamot de adviseur die de niveaus bij de werkgever introduceert. “Wij zitten aan de achterkant. Wil de adviseur alles zelf blijven doen, dan hoeft hij het er met de werkgever niet eens over te hebben.” Avéro heeft er bewust voor gekozen om aan de diensten een prijskaartje te hangen. “We hadden het ook onderdeel van de premie kunnen maken, maar dit vinden we transparanter. Voor ons is los prijzen de enige juiste optie.”

Leveringsvoorwaarden
Naast de servicemodellen introduceert Avéro leverings- en bemiddelingsvoorwaarden die per pensioenregeling ondertekend worden. Deze nieuwe provisieloze werkwijze vervangt de traditionele samenwerkingsovereenkomst en geldt voor nieuwe contracten en voor verlengingen van bestaande contracten, mits daar geen onverdiende provisie meer open staat. Met alle pensioenadviseurs worden afspraken gemaakt over onverdiende provisie. “Deze zullen wij onder een aantal voorwaarden reserveren. Dat kost ons best wat geld, maar wij waren er ook bij toen het werd uitbetaald. Bovendien hebben wij er ook belang bij dat contracten worden voortgezet”, aldus Lamot.

Kleinbedrijf
De serviceniveaus zijn in eerste instantie beschikbaar voor het Waardewijs Pensioen en het Waardewijs Pensioen Compact, de premieovereenkomsten van Avéro. Laatstgenoemde is een nieuwe propositie voor het kleinbedrijf en behelst een zwaar gestandaardiseerde regeling zonder keuzes, die onder andere door de lage administratiekosten vooral geschikt is voor kleinere bedrijven. Avéro is nog in gesprek met een aantal marktpartijen, waaronder de AFM, over een efficiënter adviesproces voor deze kleine werkgevers. Lees ook het rondetafelgesprek met spelers uit de pensioenketen in AMplus 7.

Reageer op dit artikel