nieuws

Verzekeraars werken aan betere schadeafhandeling

Archief

Hoewel 89% van de verzekerden tevreden is over de afhandeling van schades, start het Verbond van Verzekeraars een aantal acties om de schaderegeling verder te verbeteren. “Omdat de schaderegeling soms ook tot discussie leidt, hebben de verzekeraars zichzelf de opdracht gegeven te zoeken waar ruimte is voor verbetering.”

Verzekeraars werken aan betere schadeafhandeling

Die ruimte zit bijvoorbeeld in heldere informatie en goede voorlichting over het verloop van de afhandeling van een claim, stelt het Verbond in het position paper 'Schaderegeling. Goed geïnformeerd. Goed geregeld'. Verzekeraars moeten onder meer altijd transparant zijn over de rol van de expert in het schadebehandelingsproces. "Ook indien een onafhankelijke expert het werk verricht, moet helder zijn dat de verzekeraar zijn opdrachtgever is." Verder ziet het Verbond verbetermogelijkheden op het gebied van de organisatiecultuur bij verzekeraars, "die behalve verzekeringstechnische kennis ook gebaat zijn bij een constructieve en empatische schadeafhandeling, mede met het oog op een goede en duurzame klantrelatie". Tevens zal samen met het Nivre de Gedragscode expertisediensten worden aangescherpt en gaan verzekeraars onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn in het schaderegelingsproces zelf.

Reageer op dit artikel