nieuws

Verzekeraars omarmen ‘best of class’ bij beleggingsverzekeringen

Archief

Verzekeraars omarmen ‘best of class’ bij beleggingsverzekeringen

Verzekeraars zetten serieuze stappen bij het zogeheten ‘best of class’-flankerend beleid bij beleggingsverzekeringen. Dit stelt minister De Jager (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel constateert De Jager dat verzekeraars en adviseurs nog niet alles hebben gerealiseerd wat nodig is.

Op basis van een tussenrapportage door Deloitte stelt De Jager dat op Delta Lloyd en Reaal na alle verzekeraars nu al 'best of class' zijn bij de informatieverstrekking aan hun klanten met een belegginsverzekering. De verzekeraars geven hun klanten over het algemeen eenvoudig en toegankelijk informatie over hun belegginsverzekering. De Jager voegt daaraan toe dat ook veel adviseurs klanten gratis hersteladvies geven maar dat "er ook signalen zijn ontvangen dat nog niet alle adviseurs een gratis en volledig passend hersteladvies bieden aan de klanten waaraan zij in het verleden een beleggingsverzekering hebben geadviseeerd".
De minister constateert dat inmiddels alle verzekeraars duidelijk hebben gemaakt dat ze op korte termijn de compensatie geheel of gedeeltelijk in de polis gaan storten. Er is inmiddels geen verzekeraar meer die een beroep doet op kwijting bij uitbetaling van de compensatie. Ook eerdere overeenkomsten met consumentenstichtingen vormen wat de verzekeraars betreft geen beletsel meer voor de klant om alsnog zijn compensatie aan te vechten.
Wel is het nog niet bij alle verzekeraars mogelijk om zowel gratis naar goedkopere beleggingsmogelijkheden als naar een goedkopere overlijdensrisicodekking over te stappen. Reaal en Achmea bieden vooralsnog alleen een gratis overstap naar een andere overlijdensrisciodekking aan. De meeste verzekeraars zijn 'best of class' bij het niet in rekening brengen van kosten bij overstap of afkoop. Aleen bepaalde labels van Achmea en Aegon werken nog met afkoopkosten voor een deel van hun portefeuille.

Reageer op dit artikel