nieuws

Verbond past voor rol als gedelegeerd toezichthouder

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat opnieuw het gesprek met de AFM aan over de zogeheten meld- en vergewisplicht. Op grond hiervan zijn aanbieders verplicht om misstanden bij het advieskanaal te melden bij de toezichthouder. In het licht van het provisieverbod wil het Verbond van het leeuwendeel van die verantwoordelijkheid af.

Verbond past voor rol als gedelegeerd toezichthouder

"Door de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013, verandert er ook iets wezenlijks in de zorgplicht", stelt woordvoerder Paul Koopman. "Het verbreken van de financiële band leidt ook tot een ontvlechting van de rollen, waarbij wij primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de producten en de adviseurs voor het advies."
Verzekeraars zijn volgens Koopman na 1 januari 2013 op grond van de Wft nog wel gebonden aan de vergewisplicht. Ze moeten controleren of de tussenpersonen naar wie ze doorverwijzen aan de vergunningplicht voldoen. "De meldplicht geldt dan wat ons betreft vooral voor misstanden binnen de eigen bedrijfsvoering van de verzekeraars. Het toezicht op de tussenpersonen is dan de primaire verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Wij zijn geen verlengstuk van de AFM."
Eedere gesprekken tussen het Verbond en de AFM leverden nog geen eensluidend inzicht op. In een interview in AM 12, begin juli, stelde Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM nog dat hij ondanks de aanstaande rolontvlechting een rol voor aanbieders ziet in het signaleren van wantoestanden. "Vanuit hun positie hebben ze nu eenmaal zicht op bepaalde zaken. Dat blijft zo. Wij verwachten niet dat adviseur en aanbieder helemaal uit elkaar gaan." 
 
Nieuwe  informatie
Naar aanleiding van bovenstaand bericht nuanceert Koopman dat de verzekaars niet kunnen doen alsof ze evidente misstanden bij tussenpersonen niet gezien hebben. "Als wij overduidelijke signalen krijgen dat er producten worden geadviseerd die niet passend zijn, geven wij dat vanzelfsprekend door aan de AFM. Daarbij hebben we wel meer behoefte aan feedback van de toezichthouder. Als we misstanden aankaarten willen we in ieder geval een indicatie hebben dat er wat mee gebeurt."

Reageer op dit artikel