nieuws

‘Verbond doet niets met praktijkvoorbeelden schaderegeling’

Archief

“Helaas denkt het Verbond nog steeds slechts in protocollen, statuten, reglementen, gedragscodes, campagnes en position papers.” Tot die conclusie komt Anton Rietveld van consumentenplatform Verzekeraarklachten.nl, na lezing van het position paper ‘Schaderegeling. Goed geïnformeerd. Goed geregeld’, dat het Verbond van Verzekeraars deze week publiceerde.

‘Verbond doet niets met praktijkvoorbeelden schaderegeling’

"Allemaal promotionele 'activiteiten' die vooral een formeel karakter hebben en die dus niet specifiek ingaan op de problematiek zoals deze al jaren speelt en waarop wij herhaaldelijk wijzen", aldus Rietveld.
Volgens Verzekeraarklachten doet het Verbond van Verzekeraars hoegenaamd niets met de praktijkvoorbeelden van misstanden rondom schaderegeling die het platform op verzoek heeft aangedragen: "Het Verbond heeft ons gevraagd om voorbeelden die onze stellingen onderbouwen/aantonen. Nu hebben wij het Verbond nota bene honderd voorbeelden aangereikt die een en ander onomstotelijk bewijzen, en nu zegt het Verbond dat 'de nu beschikbaar gestelde casuïstiek helaas geen (kwalitatief) inzicht geeft in hoe de schadeafwikkeling is verlopen en waar het achteraf gezien anders had gemoeten'. Dus eerst vragen om voorbeelden en als die worden aangereikt zeggen dat ze er niets mee kunnen… Als je de correspondentie leest valt op dat het Verbond wél van alles -ook bij monde van haar directie- in allerhande statements roept, maar dat het in feite (kennelijk) niet bereid is eerlijk onderzoek in de eigen branche te verrichten."

Reageer op dit artikel