nieuws

Rotterdammers blij met digitale aangifte vermiste spullen

Archief

Bij schade of vermissing van spullen voortaan niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen, maar thuis achter je pc een digitaal formulier invullen, dat volstaat om geld van de verzekering te krijgen. De proef die het Verbond van Verzekeraars en de Politie Rotterdam-Rijnmond het afgelopen jaar hiermee hielden, verliep succesvol. Het Verbond hoopt nu dat ook landelijk de verplichte aangifte voor schadeclaims kan worden omgezet naar een simpele melding via internet.

Rotterdammers blij met digitale aangifte vermiste spullen

Het Verbond en de Politie Rotterdam-Rijnmond ondertekenden een jaar geleden het convenant 'Versterking eigenlijke aangiften', op basis waarvan de proef werd gehouden. In totaal tweeduizend mensen maakten sindsdien gebruik van de nieuwe meldmethode. Het experiment leverde de politie naast tijd, mankracht en minder administratieve rompslomp, een aanscherping van de criminaliteitscijfers op. "Er vindt immers al vroeg een scheiding plaats tussen die meldingen waarbij iemand gewoon iets verliest en de zaken waarbij een strafbaar feit is gepleegd: als je mobieltje bijvoorbeeld is gerold of uit je hand is gerukt", vertelt Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing bij het Verbond. "Het digitale meldingsformulier komt in de mailbox van de politie Rotterdam-Rijnmond terecht, die wel toezicht blijft houden, omdat bij strafbare feiten aangifte wel noodzakelijk blijft."
Landelijke invoering van de nieuwe werkwijze zal nog wel enige tijd op zich laten wachten, denkt Westerman: "Dat vraagt zorgvuldig overleg en afstemming met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en met de Nationale Politie."

Reageer op dit artikel