nieuws

Pensioenfonds predikanten naar Zorg en Welzijn

Archief

De gemeentepredikanten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bouwen voortaan pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het Pensioenfonds Predikanten wordt opgeheven. Het vertegenwoordigde ruim 2.500 deelnemers en beheerde een vermogen van circa € 820 miljoen.

Pensioenfonds predikanten naar Zorg en Welzijn

De landelijke besluitvormende vergadering van de Protestantse Kerk stemde recent in met het voorstel tot opheffing van het eigen ondernemingspensioenfonds en overdracht van de pensioenvoorziening per 1 juli naar PFZW. Voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van predikanten wordt een contract afgesloten met Aegon. De overdracht is gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Het Pensioenfonds Predikanten meende dat het op termijn niet meer verantwoord zou zijn om zelfstandig te blijven. Bovendien leidt de overdracht tot lagere premies en een verbetering van de uitkeringen.
De overstap van veel, met name kleinere, ondernemingspensioenfondsen is al langer een trend. In 1997 waren er nog 950 OPF-en, in 2011 daalde dit onder de 400.

Reageer op dit artikel