nieuws

Pensioenfederatie blij met motie Eerste Kamer

Archief

De Pensioenfederatie is blij met de aangenomen motie-Noten (PvdA). Hierin wordt de regering opgeroepen tegemoet te komen aan de wens om het pensioen gelijktijdig te laten uitkeren met de datum van ingang AOW. De motie werd ingediend bij het aannemen door de Eerste Kamer van de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Pensioenfederatie blij met motie Eerste Kamer

De Pensioenfederatie heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat fiscale hordes worden weggenomen om de AOW en het aanvullend pensioen op hetzelfde moment in te laten gaan. Dat biedt volgens de koepelorganisatie gemak, overzicht, flexibilisering, helderheid  en keuzevrijheid voor de deelnemer om bijvoorbeeld de  ingangsdatum af te stemmen met die van de partner. Bovendien verlicht het de regeldruk voor pensioenuitvoerders. In een aangenomen motie-Noten (PvdA) over individueel uitstel van het aanvullend pensioen wordt de regering opgeroepen om tegemoet te komen aan die wens door het zogenaamde doorwerkvereiste te laten vervallen. Ook heeft minister Kamp (SZW) toegezegd met de Pensioenfederatie overleg te zullen voeren over de zelfstandige bevoegdheid van pensioenuitvoerders om pensioenaanspraken actuarieel te herrekenen naar één pensioenleeftijd.
De Pensioenfederatie noemt het opmerkelijk dat er tevens een motie is aangenomen waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat het moment van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de pensioenrichtleeftijd, dat wil zeggen per 1 januari 2014 gelijk aan 67 jaar. “Dit zou de mogelijkheid creëren om door te werken en pensioen op te bouwen, terwijl de AOW-uitkering al is ingegaan”, aldus de federatie.
Op haar website geeft de koepel aan dat mensen die straks eerder pensioen krijgen dan AOW, hun pensioenfonds kunnen vragen om gedurende de periode van dat ‘gat’ tijdelijk een hoger pensioenbedrag te krijgen en daarna, als de AOW erbij komt, een lager pensioen.

Reageer op dit artikel