nieuws

Overgedragen pensioendossiers vaak bijna leeg

Archief

Het BedrijfsBureau Pensioen Advies (BBPA) onderzocht de afgelopen maanden ruim honderd pensioendossiers van stoppende intermediairs. Dit in opdracht van pensioenadvieskantoren of verzekeraars die de portefeuilles overnemen of terugnemen. Slechts in 2% van de gevallen was er voldoende inzicht in de financiële situatie van de klant.

Overgedragen pensioendossiers vaak bijna leeg

Overnemende partijen laten de dossiers checken en/of opschonen met het oog op aansprakelijkheidsrisico’s. Het BBPA, een initiatief van de Coöperatieve Pensioen Vereniging, concludeert na ruim honderd dossiers dat de resultaten niet om over naar huis te schrijven zijn.
Bij ruim 60% van de pensioendossiers was niet voldoende documentatie aanwezig zoals kopiepolissen, een pensioenreglement of een uitvoeringsovereenkomst. In circa 80% van de gevallen ontbrak een recente Kamer van Koophandel inschrijving. Het BBPA controleerde in alle gevallen ook of voor het bedrijf waarvoor de regeling indertijd was gesloten wellicht een BPF-verplichting gold. In 13% van de gevallen was hierover ernstige twijfel. Slechts in 2% van de gevallen was er voldoende inzicht in de financiële situatie van de klant. BBPA-directeur Eelco de Haan: “De inventarisatie van de financiële positie was een aantal jaren geleden niet vereist. Maar vooral in kleine gemeenschappen blijkt de pensioenregeling van de klant bij wijze van spreken tijdens het biljarten op vrijdagavond geregeld te zijn. Zo bleef het pensioendossier op belangrijke punten leeg.”
De Haan vindt dat stoppende intermediairs respect verdienen met hun keuze om te stoppen met pensioenadvies. “Daarmee geven ze pensioenadvieskantoren de gelegenheid de dossiers in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving en de leidraden in de tweede pijler. En zelf kunnen ze zich vervolgens richten op hun core business.”

Reageer op dit artikel