nieuws

Ongedekte schade kost tussenpersoon een ton

Archief

De tussenpersoon van baggerbedrijf Ippel Dredging uit het Friese Koudum moet een schadevergoeding van ruim een ton betalen. Het kantoor verzuimde Reaal in te lichten over het schadeverleden van Ippel Dredging. De verzekeraar zegde daarop met terugwerkende kracht de verzekering op met een ongedekte schade van € 115.000 tot gevolg. Rechtbank Leeuwarden oordeelde dat het assurantiekantoor tekortgeschoten is in de nakoming van haar zorgplicht.

Ongedekte schade kost tussenpersoon een ton

In oktober 2010 benadert de eigenaar van Ippel Dredging een tussenpersoon voor het afsluiten van een verzekering voor het baggerschip. Reaal brengt een offerte uit. Een van de vragen is: “Heeft u of een van de belanghebbenden in het afgelopen jaar en de vijf voorafgaande jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?” Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. In juli 2011 vindt een schade plaats. Reaal vraagt daarop bij Aon de schadestatistiek van de afgelopen jaren op. Uit die informatie blijkt dat er drie schadevoorvallen zijn geweest. Reaal noemt de statistiek “ronduit schokkend” en zegt met terugwerkende kracht de verzekering op.
Volgens de eigenaar van het schip is de fout te wijten aan de tussenpersoon. Aangezien de eigenaar pas in 2009 het schip overnam, was hem slechts één schadegeval bekend, namelijk een diefstal in 2009. Hierover sprak hij ook met de tussenpersoon. Die gaf echter aan dat een diefstal niet vermeld hoefde te worden “omdat een verzekeraar verhaalbare schades niet als een schade aanmerkt.”
De rechtbank oordeelt dat de tussenpersoon erop bedacht had moeten zijn dat zich met het schip in het verleden mogelijk schades hadden voorgedaan, waarvan zij als redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon had moeten begrijpen dat de verzekeraar daarvan op de hoogte gebracht wenste te worden. “Juist omdat de eigenaar niks kon vertellen over eerdere schadevoorvallen van de afgelopen vijf jaren had van de tussenpersoon een actievere houding mogen worden verwacht.” De toewijsbare schade bedraagt € 115.000 verminderd met het eigen risico (€ 5.000) en de bespaarde jaarpremie (ruim € 9.000). Het kantoor, een VOF met vier vennoten, wordt hoofdelijk veroordeeld.

Reageer op dit artikel