nieuws

NVGA maant volmachtverzekeraars tot spoed

Archief

De NVGA heeft in een brandbrief achttien volmachtverzekeraars gevraagd om spoedig met een passend beloningsvoorstel te komen. De koepel van volmachtbedrijven maant de verzekeraars tot snelheid omdat het voor haar leden steeds moeilijker wordt om alsnog met terugwerkende kracht te voldoen aan de passende beloningsnorm die geldt sinds 1 januari van dit jaar.

NVGA maant volmachtverzekeraars tot spoed

Weliswaar gaat het bij het betreffende artikel 86b van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) om een open norm, maar deze wacht volgens NVGA-voorzitter Michael de Nijs bij veel volmachtbedrijven nog steeds op een nadere invulling. "Als gevolmachtigden kunnen wij niet over onze eigen beloning beslissen. Dat zou hetzelfde zijn als ik bij binnenkomst al aan mijn kapper aangeef wat ik hem wil betalen. It takes two to tango en om tot afspraken te komen." 
Verzekeraars en de NVGA deden al meerdere pogingen om er samen uit te komen. "Nadat de besprekingen afgelopen december zijn mislukt, bleef het lang stil aan de zijde van verzekeraars", aldus De Nijs. "Uit de contacten weten we dat de meeste verzekeraars eind derde/begin vierde kwartaal met een voorstel willen komen. Dat is rijkelijk laat wanneer je als volmachtbedrijf met terugwerkende kracht moet voldoen aan de beloningsregels. De ultieme consequentie is dat de AFM zowel de volmachtbedrijven als de verzekeraars op de vingers tikt, al beseft de toezichthouder dat dit een overgangsjaar is."
De suggestie van de toezichthouder om voorlopig zelf een maximumprijs te berekenen en het surplus terug te storten naar de verzekeraar, is volgens De Nijs alleen in theorie haalbaar. "Het klinkt logisch, maar is die prijs ook een passende beloning? En wat gebeurt er als de verzekeraar het achteraf niet met die prijs eens is? De kosten zijn dan in ieder geval al gemaakt. Zowel praktisch als principieel zullen we het echt op korte termijn met elkaar eens moeten worden."

Reageer op dit artikel