nieuws

Medische Paragraaf toegevoegd aan GBL

Archief

De Gedragscode Behandeling Letselschade is bijna zes jaar na introductie uitgebreid met een Medische Paragraaf. Dit onderdeel van de code regelt gedetailleerd en concreet een van de grootste knelpunten in de afwikkeling van letselschadezaken: het medisch beoordelingstraject.

Na diverse pogingen lukte het de branche niet om het medisch beoordelingstraject aan te pakken. Daarom heeft de Letselschade Raad de Vrije Universiteit Amsterdam in 2008 de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden ter verbetering van het medisch beoordelingstraject. In 2010 resulteerde dit in het rapport ‘Medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen’ en uiteindelijk tot de nieuwe Medische Paragraaf. “Slachtoffers van letselschade dienen te kunnen vertrouwen op een goede ondersteuning bij de afhandeling van het schadeproces. Daar biedt deze paragraaf concrete handvatten voor”, aldus Annelies Wilken, die samen met Arno Akkermans van de Vrije Universiteit Amsterdam het project heeft uitgevoerd. In de Medische Paragraaf speelt een goede informatievoorziening richting het slachtoffer een grote rol, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het verzamelen van medische informatie. De Medische Paragraaf bevat verder een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten zoals een Model advies aanvraag, een Toestemmingformulier medische informatie en een Model medische machtiging. "Als verzekeraars, letselschadebureaus, artsen en juristen deze werkdocumenten gebruiken, wordt de afhandeling van het medisch traject voor het slachtoffer een stuk inzichtelijker en gemakkelijker", aldus de Letselschade Raad.

 

Wegwijzer voor slachtoffers

De Letselschade Raad bracht onlangs een wegwijzer uit voor mensen die te maken krijgen met letselschade. De handleiding met de titel "Grip op uw letselschade" geeft antwoord op de meest voorkomende vragen bij letselschadeslachtoffers zoals "Wat is letselschade eigenlijk?" en "Waar vind ik betrouwbare informatie?". Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 60.000 letselschadezaken aangemeld. De wegwijzer geeft slachtoffers informatie voor het kiezen van een goede belangenbehartiger en geeft uitleg over de afhandeling van letselschadezaken. Ook verschaft de wegwijzer informatie over de geldende richtlijnen en gedragscodes en over het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad.

Reageer op dit artikel