nieuws

Leidsche past overlijdensrisicopolis aan

Archief

Leidsche past overlijdensrisicopolis aan

Leidsche Verzekeringen heeft de eind 2010 gelanceerde Overlijdensrisicoverzekering XL vernieuwd. Voor mannen gaat de premie gemiddeld met 14% omlaag en voor vrouwen met 10%. Bij overlijden wordt de waarde van het premiedepot niet langer bovenop het verzekerde bedrag uitgekeerd. Ook wordt bij tussentijds beëindigen (bij in leven zijn) € 100 mutatiekosten met het premiedepot verrekend.

"Het nieuwe en extra scherpe tarief is mogelijk door onze snelle en efficiënte verwerking", aldus de verzekeraar die daarnaast wijzigingen omtrent uitkeringen uit het premiedepot aankondigt. Voorheen werd bij tussentijdse beëindiging of overlijden van de verzekeringnemer het saldo van het premiedepot altijd uitgekeerd. Leidsche Verzekeringen gaat deze buffer waarin het overschot van de betaalde premies wordt gespaard, nu alleen nog uitkeren na tussentijdse beëindiging bij leven en na verrekening van mutatiekosten.

Andere wijzigingen: gratis tijdelijke ongevallendekking voor maximaal zes weken, verlaging minimale premie naar € 3,75 per maand en een hoger verzekerbaar kapitaal. Adviseurs kunnen zelf offertes uitbrengen tot een verzekerd

bedrag van € 2.500.000.

Reageer op dit artikel