nieuws

Kamp eist meer van pensioencommunicatie

Archief

Pensioenadviseur biedt snel inzicht met app Delta Lloyd

Delta Lloyd heeft deze week de Pensioenapp voor het intermediair, die deelnemers snel inzicht verschaft, vernieuwd. Eerder  kwamen Nationale-Nederlanden en Aegon ook al met tools voor pensioendeelnemers. De initiatieven van de verzekeraars sluiten aan bij de nieuwe voorstellen van minister Kamp om de kwaliteit van pensioencommunicatie te verbeteren.

Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil begin 2013 de Pensioenwet aanvullen met strengere eisen aan pensioencommunicatie. De belangrijkste wijzigingen: informatie over de koopkracht van het pensioeninkomen en de gevolgen van pensioenrisico’s moeten op uniforme wijze gecommuniceerd worden volgens uniforme berekeningsmethodieken. In de eerste laag informatie komen alleen de belangrijkste zaken aan bod; er komt meer ruimte voor maatwerk voor pensioenuitvoerders; pensioenuitvoerders stemmen hun communicatie af op de behoefte van de deelnemer en, tot slot, er komen meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking. De huidige wettelijke verplichting tot schriftelijke informatieverstrekking wordt verruimd. Voor in ieder geval de tweede en derde informatielaag kan digitale informatieverstrekking de hoofdregel worden, schrijft Kamp aan de Tweede Kamer.

Stapeling
Met dat voorstel kan Leon van Riet, directeur Leven bij Delta Lloyd, tevreden zijn. “De huidige Pensioenwet gaat met name uit van schriftelijke pensioencommunicatie. Digitale communicatie mag, maar moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat terwijl de digitale manier volgens ons veel beter werkt om tot meer bewustwording te komen. De opeenhoping van steeds meer informatie zorgt er niet voor dat de deelnemer de pensioenregeling beter gaat begrijpen. Ook een vuistdik uniform pensioenoverzicht (upo) verdwijnt gewoon in de schoenendoos. Ons motto is ‘less is more’. Dat kan heel goed met digitale communicatie.” De plannen van Kamp zijn dus koren op de molen van Delta Lloyd, die op 1 juli de  vernieuwde Pensioenapp voor intermediairs in het schap van de appstore legde.
Van Riet demonstreert de app op het Delta Lloyd hoofdkantoor in Amsterdam. Deze borduurt voort op de al bestaande fiscale app van de verzekeraar, die vorig jaar vijfduizend keer werd gedownload. Nu is de applicatie uitgebreid met een tool om op deelnemersniveau pensioenadvies te geven en op een gemakkelijke wijze inzicht te verschaffen in de financiële toekomst. De app is uitdrukkelijk bedoeld voor pensioenadviseurs, in tegenstelling tot de tools die Nationale-Nederlanden en Aegon recent voor hun pensioendeelnemers introduceerden. “Dit is voor deelnemers te complex”, zegt Van Riet die de gegevens van een fictief persoon invoert. “Hier wordt bijvoorbeeld gevraagd om de ruilvoet of om de vervroegingsfactor. Dat zijn gegevens die uit de pensioenregeling moeten worden gehaald.” De app kent zeven rekenfuncties: bruto-/netto-uitkering op jaarbasis, deeltijdpensioen voor of na ouderdomspensioen, uitstellen of vervroegen van ouderdomspensioen, en uitruilen partnerpensioen voor ouderdomspensioen en andersom. Van Riet: “Met deze app spelen we perfect in op het pensioenakkoord. Je ziet in één oogopslag dat het een groot negatief effect op je pensioen heeft wanneer je al eerder met deeltijdpensioen gaat. Andersom kan iemand die nog vijf jaar voor twee dagen in de week doorwerkt zijn pensioen makkelijk met bijna twintig procent verhogen. We verwachten dat op dit terrein een enorme adviesbehoefte ontstaat.”
Met de app boekt de adviseur tijdwinst, voorspelt Van Riet. “De pensioenadviseur werkt alleen nog op feebasis en er ontstaat straks concurrentie op prijzen. Wanneer je als adviseur efficiënter deelnemers kunt adviseren heb je uiteraard een voorsprong.” Hij tekent aan dat een en ander afhankelijk blijft van wat de werkgever aanbiedt. “In de huidige arbeidsmarkt is het voor werkgevers minder pregnant om te scoren op arbeidsvoorwaarden. Het belang om veel pensioenadvies in huis te halen zal tijdelijk wellicht wat minder zijn.”
Ook minister Kamp laat in zijn plannen de werkgever niet ongenoemd. Zij betrekken pensioen (circa 20% van de loonruimte) veelal niet bij het arbeidsvoorwaardenbeleid. De Stichting van de Arbeid moet uitzoeken op welke manier de werkgever een prominentere rol in de communicatie over pensioenen kan krijgen.

Deelnemers
Aegon lanceerde eind mei een vernieuwd klantenportaal met de mogelijkheid voor deelnemers om zelf eenvoudige berekeningen te kunnen maken met hun persoonlijke pensioengegevens. Nationale-Nederlanden kwam met een app waarmee de persoonlijke QR-code op het upo kan worden gescand en waarmee men terecht komt bij een overzicht van de de uitkeringen van de deelnemer.
Ook Delta Lloyd wil uiteindelijk de Pensioenapp beschikbaar maken voor deelnemers. Van Riet: “Ons Pensioenplaza is gericht op intermediair en werkgever. Dat zijn we aan het uitbouwen door ook het upo en de startbrief op te nemen in een aparte ‘mijn-omgeving’ voor deelnemers. Op termijn willen we dat ook de deelnemer zelf met prognosetools kan rekenen, maar dan wel op zo’n manier dat alle achterliggende informatie over de pensioenregeling al in het systeem zit en hij zelf geen gegevens hoeft op te zoeken. Het zou mooi zijn wanneer in de toekomst een deelnemer vaker naar zijn account komt kijken, net als bij internetbankierenl om het upo te bekijken, een berekening te maken, geld bij te storten of om te switchen van lifecycle.” Van Riet tekent aan dat ook dan de inbreng van een adviseur nodig is. “Wij geloven in de combinatie inzicht en advies, dus zullen altijd aanraden met de pensioenadviseur te overleggen. Maar met een dergelijke interactieve omgeving breng je de bewustwording wel op gang.”

Reageer op dit artikel