nieuws

‘Half miljoen minder AOW’ers in 2025’

Archief

In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW’ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Half miljoen minder AOW’ers in 2025’

De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren geleidelijk naar 67 jaar in 2023. Daarna wordt de AOW-leeftijd even snel verhoogd als de levensverwachting van 65-jarigen, in veelvouden van 3 maanden. In 2025 is de AOW-gerechtigde leeftijd naar verwachting 67 jaar en 6 maanden. Hierdoor leidt het aangenomen wetsvoorstel tot ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW'ers in 2025 dan bij ongewijzigd beleid. De toename vermindert daarmee met 50 procent.
Overigens woont momenteel ook  zo’n 10 procent van de AOW-gerechtigden in het buitenland. Ook die groep krijgt te maken met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd, aldus het CBS.
Ten opzichte van het in juni 2011 afgesloten pensioenakkoord verloopt de nu vastgelegde verhoging van de AOW-leeftijd sneller. In alle jaren is het aantal in Nederland woonachtige AOW-gerechtigden in de nieuwe wet lager dan in het pensioenakkoord. In 2025 zijn dit er ruim 100 duizend minder.

Reageer op dit artikel