nieuws

Europa verlangt advies bij elke verzekering

Archief

Europa verlangt advies bij elke verzekering

De Europese Commissie wil met een nieuwe set maatregelen consumenten beter beschermen in hun relatie met financiële dienstverleners.  In het pakket pleit de commissie voor gemeenschappelijke normen voor transparantie en een gelijk speelveld voor tussenpersonen en maatschappijen bij de verkoop van verzekeringen.

Een herziening van de IMD, de Europese richtlijn voor intermediaire distributie, vormt een belangrijk onderdeel van het wetgevingspakket. De commissie noemt in haar toelichting nauwkeurig professioneel advies 'cruciaal' voor de verkoop van verzekeringen, maar refereert tegelijkertijd aan onderzoek waaruit blijkt dat 70% van de verzekeringsproducten zonder passend advies wordt verkocht.
De commissie wil daarom een een uniform niveau van consumentenbescherming invoeren voor zowel tussenpersonen als aanbieders, waar de de huidige IMD nog alleen voor het intermediair geldt. Meest opvallend is de richtlijn dat bij de verkoop van verzekeringsproducten eerlijk en professioneel advies moet worden verleend. Verder moeten consumenten vooraf duidelijke informatie krijgen over de professionele status van degene die de verzekering verkoopt. Tussenpersonen wordt het gemakkelijker gemaakt om grensoverschrijdend te werken, zodat er een echte interne markt voor verzekeringsdiensten ontstaat.

Reageer op dit artikel