nieuws

Dela verstevigt greep op uitvaartmarkt

Archief

Aandeel in overlijdensrisico schiet omhoog

 
Dela, de grootste uitvaartverzekeraar van ons land, heeft vorig jaar het marktaandeel naar eigen zeggen vergroot tot meer dan 25%. De Eindhovense maatschappij roert zich ook in de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen, waar het marktaandeel ruim werd verdubbeld.

In uitvaartverzekeringen heeft Dela zich naar eigen zeggen “op een redelijk niveau kunnen handhaven”, gezien de daling van 40% in de verkoop van uitvaartpolissen over de afgelopen twee jaar. Het marktaandeel van Dela in Uitvaart is nu meer dan 25%, tegen ruim 24% in 2010. In België is het aantal uitvaartverzekeringen inmiddels de grens van 300.000 gepasseerd. Het totaal aantal verzekerden is vorig jaar met 45.000 toegenomen tot 3,25 mln. Vooral in overlijdensrisicoverzekeringen heeft Dela een sterke groei geboekt: "In één jaar schoot ons marktaandeel van 4% naar meer dan 10%.”

Het totale premie-inkomen van de Eindhovense maatschappij is vorig jaar uitgekomen op € 260 (244) mln; de totale omzet van Dela, inclusief uitvaartverzorging, is met 7% gegroeid tot € 465 (432) mln. Die groei is mede te danken aan de overname van de Crematoria Groep in Best. “Zonder die acquisitie zou de groei nog altijd ruim 5% zijn.” Het premie-inkomen uit uitvaartverzekeringen in ons land is met 6% gegroeid tot € 219 (207) mln.

Verlies

Ondanks de groeicijfers is over 2011 een verlies geleden van € 72 mln, tegen € 53 mln winst in 2010. Volgens Dela is dat echter te wijten aan de inflatiecorrectie, die niet volledig in de premies is verwerkt. "Was dit via premieverhogingen gefinancierd, dan had de coöperatie zwarte cijfers geschreven." Eerder rapporteerden Monuta (€ -12 mln) en Yarden (€ -17 mln), de nummers 2 en 3 in uitvaart, al een nettoverlies over 2011.

Het nettorendement op de beleggingen is vorig jaar gedaald tot 0,9% (7,2%). “Maar wij zijn een langetermijnbelegger, die voor de uitkering van de winstdeling vooral kijkt naar de onderliggende resultaten en solvabiliteit. Die zijn zonder meer goed te noemen. Dan zien we geen enkele reden om de nodige winstdeling niet uit onze reserves te financieren. Wij hebben ervoor gekozen om voor een bedrag van € 84 mln, meer dan 30% van het premie-inkomen, de last van de inflatiecorrectie voor onze leden te dragen. Met een goed operationeel resultaat van € 103 (102) mln en een sterke solvabiliteit van bijna zeven keer de minimumnorm, is Dela in staat de last van de inflatie uit eigen reserves te financieren. Dit is de hoogste winstdeling uit onze geschiedenis."

Reageer op dit artikel