nieuws

De Facultatieve houdt premie-inkomsten op peil

Archief

De Facultatieve Groep heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt: de totale omzet steeg licht tot bijna € 88 (87) mln. Het onderdeel voor uitvaartverzekeringen boekte een premie-inkomen van € 2,4 mln; exact gelijk aan het jaar daarvoor.

De Facultatieve houdt premie-inkomsten op peil

Het resultaat na belastingen daalde van € 3,6 mln naar € 2 mln. Een aanzienlijke afname, maar "gezien de internationale ontwikkelingen is de raad van Bestuur verheugd met deze uitkomsten". "Wij zetten in op een vooruitstrevende en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Handhaving van onze onafhankelijkheid blijft daarbij een uitgangspunt. Wij streven naar langdurige relaties op basis van partnerschap”, aldus bestuursvoorzitter Henry Keizer.

Reageer op dit artikel