nieuws

CDFD de boer op met nieuwe set eind- en toetstermen

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) consulteert de komende zeven weken de marktpartijen over de eind- en toetstermen van de herziene structuur Wft-vakbekwaamheid. Het pakket moet het sluitstuk vormen van de nieuwe vakbekwaamheidsstructuur die het ministerie van Financiën per 1 januari 2014 wil invoeren. Na de consultatie maakt het CDFD een definitief advies voor het ministerie.

CDFD de boer op met nieuwe set eind- en toetstermen

In het consultatiedocument staan de ontwerpen voor de acht beroepskwalificaties die het uitgangspunt vormen voor het nieuwe bouwwerk. Per beroepskwalificatie zijn een definitie, taken en bijbehorende eind- en toetstermen opgenomen. In de eindtermen kreeg, behalve de beschrijving van de benodigde kennis, vaardigheden en competenties, het 'gewenste professionele gedrag' een centrale plaats. "Naast gedegen kennis en goede adviesvaardigheden zijn integriteit en professioneel gedrag voorwaarden om te komen tot een passend advies", aldus het CDFD. "Op deze wijze wil het CDFD actief bijdragen aan het (herstellen van) vertrouwen van de klant in de financiële dienstverlening."
Voor iedere beroepsadviseur zijn extra eindtermen opgenomen met betrekking tot professioneel gedrag. Een examenkandidaat moet kunnen laten zien dat hij beschikt over de vaardigheid om op gepaste wijze met (integriteits)dilemma’s om te gaan.
Het CDFD nodigt marktpartijen uit om te reageren op de nieuwe set eind- en toetstermen. De termijn sluit op 14 september.

Reageer op dit artikel