nieuws

Boetes voor gesneuveld World of Credit

Archief

De AFM heeft opnieuw boetes uitgedeeld aan een bedrijf uit het voormalige Enschedese kredietimperium World of Credit. Dit keer zijn ze voor het Consumenten Advies Centrum (CAC), voor misleidende handelspraktijken en het geven van niet passend advies over consumptief krediet en betalingsbeschermers. Of de boetes van totaal € 81.250 nog geïnd kunnen worden is de vraag, aangezien CAC sinds eind juni 2011 in staat van faillisement verkeert.

De toezichthouder heeft CAC een boete van € 50.000 opgelegd voor overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming door eind februari-begin maart 2010 vijf consumenten te laat te informeren over de advieskosten. In vijf van de zes onderzochte dossiers vertelden medewerkers van CAC pas tijdens het huisbezoek aan de klant wat de kosten van dat bezoek (€ 900) en het assurantieadvies (€ 450 per verzekering) waren. Die kosten moesten ook betaald worden als er geen verzekering werd afgesloten. In twee dossiers had CAC € 4.950 in rekening gebracht voor negen verzekeringsadviezen en een huisbezoek.

Ook kreeg CAC een boete van € 31.250 opgelegd voor het geven van niet passend advies. De AFM constateerde in zes dossiers uit de periode februari t/m april 2010 dat CAC onvoldoende informatie inwon bij het adviseren van consumptief krediet in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering en een of meer zogeheten betalingsbeschermers tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid De medewerkers van CAC vroegen niet of nauwelijks naar zaken als de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid. Ze overtraden daarmee de Wet op het financieel toezicht.

Of de boetes nog betaald gaan worden, is hoogst onzeker aangezien CAC eind juni vorig jaar failliet werd verklaard. Het bedrijf was toen nog maar een paar maanden in handen van Elco Donkervoort, een oud-medewerker van moederbedrijf World of Credit dat in mei 2011 failliet ging. "Het is nog niet duidelijk of onze boetes binnen de boedel van het failliette CAC vallen", stelt AFM-woordvoerder Martijn Pols. "Een faillissement betekent echter niet dat je als financieel dienstverlener je straf kunt ontlopen. Sowieso worden antecedenten meegewogen als betrokkenen getoetst worden bij het aanvaarden van een nieuwe bestuursfunctie in de branche."

De toezichthouder gaf enkele weken geleden het Enschedese NCIC en haar leidinggevende Clenn Krommenhoek nog drie boetes voor illegale kredietbemiddeling en misleidende handelspraktijken. NCIC komt ook voort uit World of Credit, waar Krommenhoek en Donkervoort collega's waren.

 

Leadprovider 

Het bedrijf Leadprovider uit Zaltbommel heeft van de AFM een boete van € 96.000 opgelegd gekregen  wegens het illegaal bemiddelen in kredieten. Het bedrijf beschikte hiervoor niet over de benodigde vergunning.

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat Leadprovider in de periode maart 2009 tot en met november 2010 via de websites Hypotheek-weetjes.nl en Delaagsterente.info meer dan alleen basale contactgegevens inwon bij consumenten. De gegevens werden tegen betaling doorgespeeld aan financiële dienstverleners. Leadprovider verrichte daarmee onrechtmatig werkzaamheden om kredietovereenkomsten tot stand te brengen, een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Reageer op dit artikel