nieuws

Bezorgdheid om kwartaalcijfers pensioenfondsen

Archief

De dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen herstellen niet in het vereiste tempo. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT vandaag publiceren.

Bezorgdheid om kwartaalcijfers pensioenfondsen

“Het beeld dat naar voren komt stemt tot bezorgdheid”, aldus de Pensioenfederatie. “En dat geldt niet alleen voor de fondsen die vandaag hun cijfers presenteren. Bij veel andere fondsen is de situatie vergelijkbaar." Doorslaggevende factor de komende maanden is de ontwikkeling van de rente die de fondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen op korte en lange termijn.
Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn hoopt dat politiek Den Haag haast maakt met het invoeren van een andere rekenmethode voor de rente, zodat deze een reëler beeld geeft voor het langetermijnbeleid waarvoor pensioenfondsen staan. "Dit kan betekenen dat een eventueel ingrijpen minder zwaar hoeft te zijn. Zolang zij geen knopen doorhakken, kunnen wij geen duidelijkheid geven aan onze 2,5 miljoen deelnemers.” De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn daalde in het tweede kwartaal 2012 tot 92%.
Bij het ABP daalde de dekkingsgraad naar 90%. Voorzitter Henk Brouwer: "De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt afgemeten aan een rente die in hoge mate wordt bepaald door de crisis in Europa. Deze situatie vraagt om crisismaatregelen op korte termijn die voorkomen dat wij vanuit deze extreme positie besluiten moeten gaan nemen die een grote impact kunnen hebben op de deelnemers en ook op onze economie."
De dekkingsgraad van PME daalde naar 88%, die van PMT naar 85%.

Reageer op dit artikel