nieuws

Banksparen zet levenmarkt verder op achterstand

Archief

De markt voor banksparen is vorig jaar verder gegroeid en is inmiddels anderhalf keer zo groot als de markt voor individuele levensverzekeringen. Dit kan worden geconcludeerd uit cijfers van consultancybedrijf IG&H dat zich baseert op gegevens van Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, Reaal, Aegon, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Aegon, Florius en ASR.

 

Er is in 2011 voor € 5,4 mld aan nieuwe bankspaarstortingen gedaan: 39% meer dan het jaar ervoor. "Zelfs de productie van banksparen voor de eigen woning weet in een dalende hypotheekmarkt enorme groeicijfers (+29% ten opzichte van 2010) te realiseren", aldus IG&H, dat zijn cijfers baseert op gegevens van.

De levenmarkt laat een tegengestelde beweging zien: de verkoop van levensverzekeringen voor pensioenopbouw is in de tweede helft van 2011 met 40% gekrompen. "Hierdoor daalt de totale levenproductie in 2011 met 15% ten opzichte van 2010." De premie-inkomsten uit nieuwe individuele levenpolissen zijn vorig jaar teruggelopen tot € 3,8 (4,5) mld: het aandeel van banksparen in de markt voor individuele vermogensopbouwproducten is daarmee verder gegroeid tot 60%. Kanttekening daarbij is wel dat de vergelijking is gemaakt op basis van nieuwe stortingen, die ook betrekking kunnen hebben op al bestaande bankspaarrekeningen.

Het totale bankspaartegoed in ons land is vorig jaar met 79% gegroeid tot € 12,7 mld. De populariteit van banksparen neemt nog steeds toe, concludeert IG&H dan ook. "Het Lente-akkoord zorgt echter voor onzekerheid, waardoor het nu niet mogelijk is om te zeggen waar het plafond voor banksparen ligt."

 

2010

In 2010 waren op het gebied van fiscaal gunstig sparen voor pensioen en eigen woning al meer bankspaarrekeningen geopend dan levensverzekeringen gesloten, afgaande op cijfers van het CBS en het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). Tegenover 193.000 nieuwe polissen stonden in 2010 circa 212.000 spaarrekeningen. Het marktaandeel van banksparen bedroeg toen op basis van het aantal nieuwe contracten 52%; in 2009 was dat nog circa 25%.

Reageer op dit artikel