nieuws

AFM beloont goede pensioencommunicatie met warme douche

Archief

In haar nieuwsbrief pensioen deelt de AFM sinds kort maandelijks een warme douche uit aan goede staaltjes pensioencommunicatie. In de juli-editie staat een passage uit de begeleidende brief bij het UPO van ABN AMRO Pensioenfonds.

AFM beloont goede pensioencommunicatie met warme douche

De AFM prijst de passage omdat het fonds de deelnemer uitdrukkelijk op een reëel risico in zijn pensioensituatie wijst en de deelnemer handelingsperspectief biedt, hij wordt namelijk verwezen naar mijnpensioenoverzicht.nl, krijgt het advies zijn inzicht te vergroten en actie te ondernemen. De toezichthouder roept ook andere uitvoerders op hun initiatieven aan te melden.
Daarnaast wil de AFM al op het UPO-model 2012 ruimte voor informatie over kortingsmaatregelen. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars houden bij het opstellen van de UPO-modellen 2013 rekening met mogelijke kortingsmaatregelen en andere herstelmaatregelen. Het model van dit jaar bevat die ruimte nog niet.
Ook vraagt de AFM in de nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de mogelijkheden die pensioenuitvoerders moeten krijgen om deelnemers meer inzicht te geven in hun pensioensituatie, als onderdeel van hun financiële planning. "Wij pleiten ervoor om de mogelijkheden die pensioenuitvoerders op dit gebied hebben wettelijk vast te leggen."

Reageer op dit artikel