nieuws

Aantal garanties voor woningverbetering 40% gedaald

Archief

Het aantal nieuwe Nationale Hypotheekgaranties (NHG’s) is in de eerste helft van dit jaar met 16% gedaald tot 60.000. In dezelfde periode in  2011 waren dat er nog 71.600. De belangrijkste oorzaak daarvoor is een sterke daling van het aantal NHG’s voor woningverbetering: van 19.000 naar 11.700.

Aantal garanties voor woningverbetering 40% gedaald

Het Waarborgfonds Eigen Woningen wijst voor de verklaring naar de beëindiging van de tijdelijke verlaging van de btw op arbeidsloon bij woningverbetering en de aanscherping van de gedragscode voor geldverstrekkers, waardoor verbeteringen aan de eigen woning niet meer volledig kunnen worden meegefinancierd.
Het aantal NHG's voor de aankoop van een woning is gedaald naar 45.400 (49.400). "Slechts 13% van de nieuwe NHG's voor woningaankopen heeft momenteel betrekking op transacties in het tijdelijk verhoogde segment tussen € 265.000 en € 350.000. De verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli naar € 320.000 zal daarom slechts een bescheiden effect hebben."
Het aantal ingediende verliesdeclaraties is met 61% toegenomen tot 1.547 (958). Tot nu toe is daarvoor € 37,7 (29,4) mln uitgekeerd. Gedwongen verkoop vindt in slechts 16% van de gevallen plaats via een executieveiling; het waarborgfonds gaat het beleid ter voorkomen van veilingverkoop echter verder intensiveren: "Het gemiddeld verlies bij een executoriale verkoop blijft onaanvaardbaar veel hoger dan bij een onderhandse verkoop."

Reageer op dit artikel