nieuws

Zorgverzekeraar CZ plust weer in 2011

Archief

Zorgverzekeraar CZ heeft het verlies van € 91 mln over 2010 vorig jaar omgebogen tot een positief resultaat van € 126 mln. Bijna de helft hiervan komt voor rekening van de post 'resultaten op beleggingen'. CZ realiseerde in 2011 een groei van 64.000 verzekerden, tot in totaal 3,4 mln.   Het marktaandeel is daarmee stabiel gebleven en bedraagt […]

Zorgverzekeraar CZ heeft het verlies van € 91 mln over 2010 vorig jaar omgebogen tot een positief resultaat van € 126 mln. Bijna de helft hiervan komt voor rekening van de post 'resultaten op beleggingen'. CZ realiseerde in 2011 een groei van 64.000 verzekerden, tot in totaal 3,4 mln.
 
Het marktaandeel is daarmee stabiel gebleven en bedraagt 20%. Vorig jaar kregen zorgverzekeraars voor het eerst de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een verzekerde te weigeren, bijvoorbeeld ter voorkoming van een dubbele verzekering in het geval blijkt dat er elders al een polis loopt. Maar ook als bij controle blijkt dat de aanvrager elders een premieachterstand heeft, volgt geen inschrijving. CZ verstuurde in 2011 voor alle labels 3.376 weigeringsbrieven (4.064 in 2010) in verband met premieachterstand. De zorgverzekeraar heeft zichzelf verder tot doel gesteld om minstens 95% van de door verzekerden ingediende nota's binnen tien werkdagen te beoordelen en uit te betalen. In 2011 komt dit percentage uit op 98% met een gemiddelde doorlooptijd van vijf werkdagen. CZ boekte in 2011 een omzet (premies en bijdragen) van € 7,56 mld (2010: 7,07 mld). De uitgaven aan ziektekosten stegen licht tot € 7,2 mld. Daarmee gaat 95% (2010: 98%) van de premies en bijdragen op aan uitkeringen. De beheerskosten bedroegen € 0,36 mld; dat komt neer op € 104 per CZ-verzekerde.
Het technisch verzekeringsresultaat boog CZ vorig jaar om van € -151 mln naar een positief saldo van € 65 mln. Het eigen vermogen is opgelopen tot € 1,54 mld. (eind 2010: € 1,45 mld). Dit voldoet in ruim voldoende mate aan de eisen van DNB, ook na de verhoging van die eis voor de wettelijke Zorgverzekeringen (vanaf 2012 van 9 naar 11%). Het aantal medewerkers nam in het verslagjaar met 120 fte af tot 2.360 fte. Per saldo bedient één fte 1.455 verzekerden.

Reageer op dit artikel