nieuws

Yarden en Monuta lijden fors verlies door beleggingen

Archief

Maatschappijen anticiperen op provisieverbod

 

Uitvaartverzekeraars Yarden en Monuta zagen hun nettoresultaat vorig jaar beide in het rood eindigen, voornamelijk als gevolg van de lage rentestand en tegenvallende beleggingsresultaten.

 

Het nettoresultaat van Yarden is vorig jaar gekelderd tot € 17,2 mln negatief. In 2010 werd nog € 10,9 mln winst gemaakt. Operationeel gezien was 2011 wel een solide jaar voor Yarden, dat de premieomzet met bijna 7% zag toenemen tot € 69,3 (64,8) mln.

Het verzekerd kapitaal groeide licht tot ruim € 3,6 (3,4) mld, maar de solvabiliteit daalde van 399% in 2010 naar 290% vorig jaar. Ook het aantal leden daalde tot 953.827 (961.333 in 2010). Het aantal fte's liep terug tot 669 (684). De tak uitvaartverzorging nam 13.522 uitvaarten voor zijn rekening en hield daarmee het marktaandeel van 10% op peil.

Yarden verwacht dat het provisieverbod voor uitvaartverzekeringen in 2013 zal leiden tot een forse daling in de verkoop van uitvaartverzekeringen door tussenpersonen en zal daarop anticiperen door in 2012 geen nieuwe overeenkomsten met afsluitprovisie aan te gaan. Ook wordt de interne organisatie in 2012 aangepast aan het provisieverbod.

 

Monuta

Monuta moest in 2011 een verlies incasseren van € 11,7 mln, voornamelijk als gevolg van negatieve koersresultaten, afschrijving op vastgoed in de uitvaartgroep en een hogere pensioenpremie als gevolg van onderdekking. Het grootste deel van dit verlies (€ 7,9 mln) kwam op het conto van het verzekeringsbedrijf. Het uitvaartbedrijf leed een verlies van € 3,8 mln. De omzet daalde tot € 226 (252) mln.

De omzetdaling werd met name veroorzaakt door lagere beleggingsopbrengsten en achterblijvende aantallen uitvaarten (2011: 14.778 en 2010: 15.573). De verkoop van nieuwe verzekeringen is achtergebleven ten opzichte van 2010. Dit werd mede veroorzaakt doordat Monuta heeft gekozen samen te werken met tussenpersonen die worden beloond met doorlopende provisie. Daarnaast heeft Monuta het directe kanaal verder ontwikkeld, waardoor het aantal polissen dat werd gesloten via de eigen adviseurs, het callcenter en de website met 65% toenam. De premieomzet nam toe tot € 119,8 (117,3) mln, maar het technisch resultaat van het verzekeringsbedrijf kwam uit op € 11,6 mln negatief, waar in 2010 nog € 12,9 mln met zwarte cijfers kon worden geschreven.

Reageer op dit artikel