nieuws

Weinig vertrouwen verzekeraars in integrale zorgbekostiging

Archief

Zorgverzekeraars lijken nog weinig vertrouwen te hebben in het systeem van integrale bekostiging in de zorg voor diabetes, vasculair risicomanagement (VRM) en COPD. Dat concludeert de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging in haar tweede rapportage aan minister Schippers.

Weinig vertrouwen verzekeraars in integrale zorgbekostiging

Met name de contractering verloopt zeer moeizaam, zowel in de ogen van financiers als hoofdcontractanten en subcontractanten. Veel contracten worden pas halverwege het jaar afgesloten, waardoor er veel onzekerheid is en er voorgefinancierd moet worden. Een belangrijke oorzaak is dat verzekeraars in zijn algemeenheid, en de grootste verzekeraar (Achmea) in het bijzonder, weinig vertrouwen in het systeem van integrale bekostiging lijken te hebben, aldus de Evaluatiecommissie. Dat gebrek aan vertrouwen heeft te maken met gebrek aan inzicht in wat wordt geleverd voor het per patiënt betaalde bedrag en dus het nog niet voldoende werken van het systeem van transparantie.
Positief noemt de Evaluatiecommissie het dat op het terrein van een aantal randvoorwaarden vorderingen zijn gemaakt. COPD en VRM worden nu meer gecontracteerd, er wordt gewerkt aan de ICT-problemen en transparantie en de samenwerking in de eerste lijn en met specialisten komt steeds meer op gang. Zorggroepen en zorgverleners rapporteren al positieve bevindingen over de kwaliteit van zorg. Er zijn geen aanwijzingen voor het op grote schaal misbruik maken van marktmacht door de zorggroepen, er is geen uitsluiting van complexe patiënten en er zijn geen negatieve gevolgen voor de niet integraal bekostigde zorg.

Reageer op dit artikel