nieuws

Verbond: ‘Solvency II ook voor pensioenfondsen’

Archief

Verschil mag er zijn, maar het Verbond van Verzekeraars vindt dat pensioenfondsen en verzekeraars in principe aan dezelfde kapitaalseisen moeten voldoen. “De solvabiliteitseisen moeten niet louter zijn gebaseerd op de juridische entiteit van de pensioenuitvoerder”, schrijft het Verbond in een position paper als reactie op het Witboek Pensioenen van de Europese Commissie.

Verbond: ‘Solvency II ook voor pensioenfondsen’

In het Witboek wordt aangekondigd dat de Europese Pensioenfondsrichtlijn wordt herzien om gelijke voorwaarden met Solvency II te behouden. Het Nederlandse kabinet is hier mordicus tegen omdat de pensioenfondsen hun buffers aanzienlijk zullen moeten vergroten. Dat gaat veel geld kosten in de vorm van kortingen op pensioenen of premiestijgingen.

Het Verbond schrijft in het position paper dat door Solvency II de verschillen tussen de eisen voor pensioenfondsen en verzekeraars zijn toegenomen, ondanks het feit dat verzekeraars in Nederland voor het aanbieden van tweedepijlerpensioenen te maken hebben met dezelfde sociale- en arbeidswetgeving als pensioenfondsen.

"Voor het gehele pensioenstelsel moet gelden dat de solvabiliteitseisen naadloos aansluiten bij de mate van zekerheid die de deelnemer heeft. De solvabiliteitseisen moeten niet louter zijn gebaseerd op de juridische entiteit van de pensioenuitvoerder", aldus het Verbond. "Op basis van het karakter en het risico van het pensioenproduct kunnen verschillen in zekerheid en bijbehorende solvabiliteit echter wel gerechtvaardigd zijn."

Reageer op dit artikel