nieuws

Verbond schaart zich achter alternatief plan woningmarkt

Archief

Renteaftrek in dertig jaar afgebouwd

 

Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt het gezamenlijke voorstel dat Vereniging Eigen Huis (kopers), Woonbond (huurders), Aedes (bouwers) en NVM (makelaars) hebben gedaan voor de woningmarkt. Het Verbond ziet meer in de brede aanpak die deze partijen voorstaan dan in de maatregelen die zijn getroffen in het lenteakkoord.

 

"Hoewel over het daarin geschetste eindperspectief een nadere discussie gevoerd mag worden, vormt het plan een goede basis voor nader overleg", stelt het Verbond, dat denkt dat een geleidelijke maar fundamentele herziening van de hele woonsector minder schadelijke neveneffecten heeft dan de maatregelen van het demissionaire kabinet en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie. De 'Kunduz-coalitie' wil onder meer de hypotheekrenteaftrek beperken door starters te dwingen een annuïtaire hypotheek te sluiten. "Een nieuw kabinet zou daarom zichzelf tekort doen als het in de ad-hocmaatregelen van het lente-akkoord bleef steken en niet de kans greep om een toekomstbestendige oplossing te creëren", aldus het Verbond.

 

Elf maatregelen

In het voorstel bepleiten de belangenverenigingen elf hervormingsmaatregelen, die per 2015 moeten ingaan, “het jaar waarvan verwacht wordt dat de economie in een opgaande lijn zit en markten weer aantrekken”. “Mocht dit niet zo zijn, dan ligt het voor de hand dat de uitvoering naar een later moment wordt verschoven.”

Het saldo van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait wordt jaarlijks met 1/30e deel afgebouwd voor alle nieuwe en bestaande leningen. Na dertig jaar (in 2045) vervalt de renteaftrek volledig en verhuist de eigen woning naar box 3, met volledige vrijstelling. “De uiteindelijke keuze is echter aan de politiek om de eigen woning al dan niet te belasten.” Volgens de partijen wordt met deze afbouw de verlaging van de maximale hypotheek naar 100% van de woningwaarde overbodig. Compensatie zal plaatsvinden via een stapsgewijze verlaging van de inkomstenbelasting, die gemiddeld genomen de stijging van de woonlasten teniet moet doen.

Andere maatregelen uit het plan zijn een jaarlijkse huurstijging van 2% boven inflatie, een woontoeslag voor huurders en kopers en het beperken van de Nationale Hypotheek Garantie tot starters en lagere (midden)inkomens. “De NHG moet daarnaast in samenwerking met de financiers de woningmarkt toegankelijker maken voor huizenkopers zonder vast dienstverband, zoals flexwerkers en zzp’ers.”

 

Doorgerekend

Het plan is doorgerekend door onderzoeksbureau OTB van de TU in Delft. “Uit de berekening blijkt dat de woonquotes van huishoudens over het algemeen niet of slechts zeer licht stijgen.” De huizenprijzen zullen evenmin te lijden hebben van de hervorming, zo toont het onderzoek: “Het effect is te vergelijken met de gevolgen van een rentestijging van minder dan een procentpunt. Door de volledige terugsluis van financiële middelen ter compensatie en verdere ondersteuning van de woningmarkt blijven grote gevolgen voor de huizenprijzen uit.”

Ongewijzigd beleid zou bij de huidige rentestand leiden tot een nominale prijsstijging van 150% over de komende dertig jaar. Bij afbouw van de renteaftrek in 30 jaar zou de woningprijs met iets minder dan 100% stijgen.

De woonquote zou voor de meeste mensen dalen van 27,5% nu tot 18% in 2043. Bij ongewijzigd beleid zou dat minder dan 15% zijn, zo heeft het OTB berekend.

Reageer op dit artikel