nieuws

Schippers wijst zorgverzekeraars op zorgplicht in zaak Europsyche

Archief

Zorgverzekeraars zullen binnen tien dagen uitsluitsel geven aan verzekerden die onder behandeling zijn bij GGZ-aanbieders die via Europsyche werkten en die hun behandeling bij dezelfde behandelaar willen voortzetten. Dat schrijft minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer.

Schippers wijst zorgverzekeraars op zorgplicht in zaak Europsyche

"Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar om te zorgen dat de continuïteit van de zorg voor hun patiënten/verzekerden is geborgd", zo wijst Schippers verzekeraars op hun zorgplicht. "Indien de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt, maar er is wel een indicatie voor verzekerde zorg, dan verwacht ik dat de verzekeraar de patiënt bijstaat bij het vinden van een alternatief."
Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het faillissement van Europsyche, een GGZ instelling die als zorgmakelaar fungeerde en in de problemen is geraakt door strikte naleving van polisvoorwaarden door zorgverzekeraar CZ. Schippers heeft de NZa gevraagd een advies uit te brengen over de problematiek.

Reageer op dit artikel