nieuws

‘Schepen moeten beter beschermd tegen piraten’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de overheid maatregelen treft om schepen beter te beschermen tegen piraterij. Vooral in West- en Oost-Afrika loopt de scheepvaart een steeds groter risico om piraten tegen te komen op de lokale wateren.

‘Schepen moeten beter beschermd tegen piraten’

Het Verbond heeft over dit onderwerp een position paper opgesteld en aangeboden aan Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. "Reders en verzekeraars hopen dat de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken dit onderwerp dinsdag bespreekt." Volgens Netelenbos kunnen niet alle Nederlandse schepen door de marine beschermd worden. "Private beveiliging moet snel toegestaan worden, al was het maar tijdelijk tot de marine de veiligheid van alle Nederlandse schepen wel kan waarborgen."
In Scandinavië en op Cyprus en Malta mogen schepen particulier worden beveiligd; in veel andere Europese landen zijn wetswijzigingen ophanden die dat mogelijk maken. In de afgelopen vijf jaar is het aantal aanvallen van piraten op schepen bijna verdubbeld.

Reageer op dit artikel