nieuws

Pensioendebat over rechtvaardige risicodeling

Archief

Meer zekerheid

Hervormingen zijn hard nodig, maar blijven uit doordat partijen geen oog hebben voor elkaars belangen en intenties. Heilige huisjes worden niet omver geschopt; dat bleek ook weer eens tijdens het debat. Iedereen weet bijzonder goed te vertellen wat er aan schort, maar gedeelde oplossingen komen er niet. Felix Rottenberg gebood op enig moment een minuut stilte. "De diagnose ken ik nu wel: oplossingen wil ik horen." Werknemers en werkgevers botsten hard als het gaat om risicodeling. Steeds meer middelloonregelingen worden ingeruild voor beschikbarepremieregelingen. Herman Kappelle, hoogleraar aan de VU en directeur Aegon Adfis, herhaalde zijn oplossing dat werknemers een wettelijk recht moeten krijgen om voor meer zekerheid te kiezen en te betalen. "Wanneer je nu verplicht in een bedrijfstakpensioenfonds zit dat een risicovolle regeling kent, dan kun je als werknemer niks. Je zou moeten kunnen kiezen en betalen voor zekerheid." Een suggestie die ook bij de andere aanwezige verzekeraars in goede aarde viel. "Je raakt dan echt aan de kern van het verzekeren: zekerheid bieden", zei Iwan van den Berg (ASR). Dan komt de rekening echter wel weer bij de werknemer te liggen, vonden tegenstanders van het voorstel. Maar ook jong en oud kwamen er samen niet uit. Martin van Rooijen, voorzitter van de NVOG (vereniging van organisaties van gepensioneerden), herhaalde zijn standpunt dat er allang niet meer geïndexeerd wordt en dat zijn achterban niet meer kan bijverdienen. "Jongeren kunnen de verliezen nog inlopen, ouderen niet." Herman Kappelle nuanceerde dit: "De jongere generatie weet alleen niet of er straks ook voor hen nog een solidaire generatie klaar staat."
 
Basispensioen
Toch werden er ook naast de voorstellen van Noordman en Kappelle oplossingsrichtingen gepresenteerd die het overdenken waard zijn. Bijvoorbeeld: zorg dat de groep tussen de vijftig en zestig jaar langer op de arbeidsmarkt blijft. Dat levert veel meer op dan de AOW-leeftijd iets verhogen. Volgens Kees de Lange (Eerste Kamerlid 50plus-fractie) moet daarvoor een faciliteit als 'oudelullendagen' meteen worden afgeschaft. "Dat komt het imago van deze groep niet ten goede." Tim Kamphorst (directeur Executive Network) stelde voor om de pensioenleeftijd te verhogen en tegelijkertijd het langlevenrisico in te perken door het aantal jaren dat pensioen in combinatie met AOW ontvangen wordt, te maximeren. Bijvoorbeeld vanaf de nieuwe pensioenleeftijd tot 80-à 85-jarige leeftijd. Daarna volstaat AOW (eventueel) aangevuld met eigen, individuele middelen.
Peter Harts (Avéro Achmea) brak een lans voor een voor iedereen gelijk basispensioen door middel van sparen in box 1, aangevuld met een sterk vereenvoudigd aanvullend stelsel ter vervanging van de huidige tweede en derde pijler. Een en andere naar analogie van de zorgsector waar sprake is van een verplichte basisverzekering met aanvullingen.
Hoogleraar en advocaat Erik Lutjens bepleitte dat zzp'ers in het stelsel moeten kunnen blijven. Dit voorkomt de huidige situatie dat een veertiger die als zzp'er start en jaren premie heeft betaald aan een pensioenfonds de 'vette' opbouwjaren misloopt. De knelpunten en oplossingen zijn beschreven in een manifest dat door AM en PensioenAdvies is aangeboden aan onder meer de Stichting van de Arbeid, voorgezeten door Bernard Wientjes en Agnes Jongerius. Het is te vinden op AMweb in de dosssiers onder Archief.

Reageer op dit artikel