nieuws

NZa suggereert mondzorgabonnement voor de jeugd

Archief

Volgens een marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn de prijzen in de mondzorg in het eerste kwartaal van dit jaar met gemiddeld 9,6% gestegen. Om bijbetalingen voor jeugdmondzorg in de toekomst te voorkomen, wijst de NZa op de mogelijkheid om voor die groep per 2013 een abonnement met vaste prijzen in te voeren.

NZa suggereert mondzorgabonnement voor de jeugd

De NZa onderzocht de prijsontwikkeling van 36 behandelingen. De meeste behandelingen kosten meer dan vorig jaar. Een periodieke controle werd 3,1% duurder, een kroon 18,5%. Kaakfoto's en tandvleesbeoordelingen zijn goedkoper geworden. 
De NZa vindt dat er meer contracten nodig zijn tussen tandartsen en verzekeraars om de mondzorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Echter, in 2012 zijn minder contracten gesloten tussen verzekeraars en tandartsen dan in 2011. Ook het aantal afgesloten contracten verschilt sterk per verzekeraar. De NZa heeft daarom de normen voor contractering voor de verzekeraars concreter gemaakt, zodat het voor hen duidelijk is wanneer er sprake is van voldoende contracten voor hun verzekerden. Invoering van een mondzorgabonnement voor de jeugd zal de kans op bijbetalingen voor de jeugdmondzorg verkleinen. Minister Schippers bespreekt de marktscan mondzorg op 28 juni met de Tweede Kamer.
Sinds januari 2012 zijn de prijzen in de mondzorg vrij. Het gaat om een driejarig experiment waarin tandartsen, mondhygienisten, tandprothetici en orthodontisten zelf de prijs bepalen die zij vragen voor behandelingen. De NZa monitort de ontwikkelingen in de mondzorg tijdens dit experiment.

Reageer op dit artikel