nieuws

MultiSafe wint geding

Archief

met Consumentenbond "Dit arrest schept duidelijkheid" Intermediairbedrijf MultiSafe heeft gelijk gekregen van de rechtbank Utrecht in de kwestie over de servicebijdrage die het bedrijf aan particuliere klanten vraagt bovenop de provisie-inkomsten

"De vaststelling van prijzen behoort tot de vrijheid van de ondernemer; de keuze om tegen die prijs wel of niet zaken te doen met deze ondernemer behoort tot de vrijheid van de klant." De rechtszaak werd aangespannen door de Consumentenbond. Kern van de uitspraak is het oordeel van de rechtbank dat de overeenkomsten tussen MultiSafe en zijn klanten van onbepaalde duur zijn. "De overeenkomst met een assurantietussenpersoon houdt verband met de verzekeringsovereenkomsten die door diens bemiddeling gesloten worden, maar is daar geen aanhangsel van", is de redenatie. "De overeenkomst van opdracht wordt (impliciet) gesloten wanneer de klant de tussenpersoon benadert om advies of een offerte, dus voordat de verzekeringsovereenkomst wordt gesloten. Wanneer de klant de verzekering inruilt voor een andere, verandert dat op zich niets aan de overeenkomst met de tussenpersoon. Een klant kan bij dezelfde tussenpersoon ook verschillende verzekeringen hebben met verschillende looptijden." Een overeenkomst van onbepaalde duur kan op grond van het Burgerlijk Wetboek (7:408) worden opgezegd. "MultiSafe was niet bevoegd tot eenzijdige wijziging, maar wel om een wijziging voor te stellen en om de overeenkomst met klanten die daarmee niet instemden op te zeggen", stelt de rechtbank. "Wanneer een partij bevoegd is de overeenkomst op te zeggen, vloeit daaruit logisch voort dat zij niet verplicht is om de overeenkomst ongewijzigd voort te zetten", zoals de Consumentenbond had geëist. Meer dan gehoopt MultiSafe is blij met de uitspraak. "Meer dan we hadden durven hopen. Met name met de uitgebreide argumentatie die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat", zegt directeur Michael Mackaaij. "Hoewel in eerste instantie kritisch ontvangen door de markt, is inmiddels gebleken dat het werken op basis van abonnementen een solide alternatief biedt voor het verdwijnende provisiemodel. Honderden collega’s zijn MultiSafe gevolgd. Voor andere intermediairs is met het MultiSafe-arrest duidelijkheid geschapen." MultiSafe erkent dat bij de invoering "niet alles 100% perfect is gegaan, maar dat is een kenmerk van innoveren". Mackaaij wijst erop "dat de branche 2,5 jaar in onzekerheid heeft verkeerd over de juridische basis om op abonnementenbasis te gaan werken bij bestaande relaties". Hij hekelt de open normen in de wetgeving. "Wetgeving op dergelijke cruciale onderdelen laten ontstaan vanuit jurisprudentie is in een sterk veranderende omgeving ongewenst, en een land als Nederland onwaardig. Het is toch niet aan marktpartijen om in kostbare rechtszaken stapje voor stapje duidelijkheid te krijgen over het wettelijk kader waarin ze opereren?" Onduidelijkheid De Consumentenbond zegt in een reactie zich te beraden op de uitspraak. Volgens de bond is de uitspraak niet in het voordeel van consumenten. "Die weten vooraf niet of de dienstverlening voor de duur van de afgesloten verzekeringen hetzelfde blijft. Voor bestaande klanten betekent dit veel onduidelijkheid. Adviseurs kunnen consumenten rechtstreeks nieuwe kosten in rekening brengen, terwijl zij ook al provisie van de verzekeraars ontvangen. Accepteren consumenten dat niet, dan mag de adviseur de relatie eenzijdig opzeggen en moeten klanten op zoek naar een nieuwe adviseur", zo constateert directeur Bart Combée namens de Consumentenbond. De Consumentenbond ziet dat de rechtbank stelt dat er geen verband is tussen de producten die consumenten hebben lopen via tussenpersonen en het begin en eind van de dienstverlening door die tussenpersonen. "Consumenten moeten daarom zelf de relatie opzeggen als zij geen producten meer bij de adviseur hebben", concludeert Combée hieruit. In een reactie noemt Michael Mackaaij deze opmerking stemmingmakerij. "Onze abonnementen zijn dagelijks opzegbaar en het abonnement eindigt automatisch als er geen verzekeringen meer door ons beheerd worden. Anders dan de Consumentenbond stelt, is er bij MultiSafe geen enkel risico dat klanten na beëindiging van hun verzekeringen wel aan een abonnement vast blijven zitten." Mackaaij geeft aan dat MultiSafe graag voor 100% op abonnementsbasis zou werken, maar zich geblokkeerd ziet door het standpunt van DNB. "Hoewel minister De Jager heeft aangekondigd met een vrijstelling te komen, is de definitieve tekst en dus de speelruimte nog niet bekend. Dit is de reden dat wij, noodgedwongen door wetgeving, nog altijd een duaal systeem hanteren."

Reageer op dit artikel