nieuws

Mourits aan de slag bij kenniscentrum Ecabo

Archief

Niels Mourits is de nieuwe voorzitter van de sectorraad Bank- en verzekeringswezen van kenniscentrum Ecabo. Mourits hoopt bij te dragen aan een oplossing voor het dreigende tekort aan gekwalificeerd personeel in de branche.

Mourits aan de slag bij kenniscentrum Ecabo

Het is Mourits opgevallen dat vraag en aanbod aan personeel niet helemaal in balans zijn. Bovendien kiezen steeds minder leerlingen voor de mbo-opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen. "Het risico bestaat dat er straks onvoldoende goed opgeleid personeel is voor aanbieders en bemiddelaars in de branche."
Mourits hoopt een brug te slaan tussen de banken, verzekeraars en intermediairs en de onderwijsinstellingen. "'De eisen die aan het personeel gesteld worden, moeten vervolgens goed worden doorvertaald naar de opleidingseisen. En dat alles mede in het kader van de nieuwe wetgeving over vakbekwaamheid. Ecabo moet zichtbaar maken dat juist mbo'ers een belangrijk aandeel hebben in het werk binnen de sector. Jongeren hebben vaak geen duidelijk beeld van het beroep en de eisen. Het is een leuk vak!"
Mourits kan bogen op jarenlange ervaring in de financiële markt en heeft hierbinnen een uitgebreid netwerk. Hij is sinds februari 2012 lid van de Raad van Commissarissen van Adfiz Dienstverlening BV, de houdstermaatschappij van Anva en Financieel College. Hij stond onder meer aan de basis van het E-businessplatform, het CDFD en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarnaast was hij directeur van onder meer de NVA.
"Mijn netwerk, kennis en ervaring als lobbyist kan ik goed inzetten om partijen bij elkaar te brengen en antwoorden te geven op vragen die er liggen vanuit de branche over de opleiding en omgekeerd", aldus Mourits.

Reageer op dit artikel