nieuws

Legal levert premieomzet in, productie Onderlinge stabiel

Archief

Geen winstuitkering

 

van Onderlinge

 

‘s-Gravenhage

 

Legal & General en Onderlinge ‘s-Gravenhage, twee met het intermediair samenwerkende levensverzekeraars, maakten onlangs hun jaarcijfers bekend. Die zagen er, net als hun afwijkende signatuur, verschillend uit.

 

Legal & General, de grootste van de twee, zag de premieomzet met 17% afnemen tot _ 201 (253) mln. Die omzetdaling is grotendeels veroorzaakt door een productieafname van 24% tot _ 115 (152) mln. Die teruggang is groter dan die van de totale individuele levenmarkt, die vorig jaar met 15% is gekrompen. Vooral in koopsommen is de afname bij Legal sterk: die leverden nog _ 109 (145) mln op (-25%).

 

Positief is de Hilversumse levensverzekeraar over de vernieuwde Lifestyle-risicopolis: die was in december vorig jaar goed voor een marktaandeel van 8,2%. Het overlijdensrisico ziet Legal als kernactiviteit. In 2011 werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met een collectief pensioenproduct en een bancair spaarproduct. Dit laatste is inmiddels goed voor _ 11 mln beheerd vermogen.

 

Eén miljoen winst

De nettowinst van Legal & General is vorig jaar sterk teruggelopen tot _ 1 (25) mln. Die daling is volgens het bedrijf vooral te wijten aan rente- en koersontwikkelingen. "Geschoond voor renteschommelingen bedraagt het operationele resultaat _ 27 mln."

 

De solvabiliteitsmarge is gedaald tot 215% (313%). De in Hilversum zetelende dochter van een Britse verzekeringsconcern noemt die marge "ondanks een aanvullende dividenduitkering van _ 50 mln en de lage rentestand zeer gezond". De komende Solvency II-verslagregels zullen de solvabiliteitspositie versterken, verwacht Legal & General.

 

Winstuitkering

Bij een marktbrede krimp van 14% is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen bij Onderlinge ‘s-Gravenhage vorig jaar gestabiliseerd. De Haagse maatschappij boekte zelfs een kleine productiestijging van 1,6% tot _ 50,8 (50,0) mln. Dit succes wordt toegeschreven aan de garantiepolissen. De brutopremieomzet nam met een half procent toe tot _ 160 mln. Onderlinge heeft zo’n 470.000 polissen in de boeken heeft.

 

Het technisch resultaat daalde tot _ 10,7 (14,3) mln. Door goede beleggingsresultaten is de winst echter gegroeid tot _ 18,9 (15,0) mln. Dit jaar wordt geen winst uitgekeerd aan de polishouders: "Prudent beleid vergt toevoeging hiervan aan de reserves". De solvabiliteit bedroeg eind vorig jaar 402% (399%).

 

Reageer op dit artikel