nieuws

Kredietadviseurs willen ook kennis- en ervaringstoets

Archief

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) heeft er bij het ministerie van Financiën voor gepleit om ook een kennis- en ervaringstoets voor consumptief krediet in te voeren, en niet alleen voor een beperkt aantal, met name complexe, producten.

 

Binnen de huidige wet- en regelgeving is het nog steeds mogelijk om de uitgebreide adviesregels te omzeilen door een consumptief krediet aan te bieden zonder advies, aldus de NVF. Voorzitter Carel In der Hees: "Wij vinden het jammer en zeer onverstandig dat in de nu voorliggende wijzigingswet financiële markten 2013 de verplichting voor een kennis- en ervaringstoets niet meteen voor consumptief krediet is geregeld. Er lijkt bij de politiek de opvatting te heersen dat het consumentenbelang al voor een belangrijk deel is gewaarborgd door de verplichte toetsing aan de verstrekkingsnormen. Dat is echter uitsluitend een toetsing aan de op het moment van afsluiten bestaande situatie. In die toetsing worden toekomstverwachtingen niet meegewogen."

De NVF doelt op een te verwachten inkomstendaling, door bijvoorbeeld een kinderwens, een te verwachten ontslag of een te lage pensioenopbouw. "Daardoor kan de betaalbaarheid van zo’n consumptief krediet in gevaar komen. Zonder een voorafgaande kennis- en ervaringstoets is het onmogelijk om er achter te komen of een consument voldoende in staat is om alle risico’s die samenhangen met een consumptief krediet goed in te schatten."

Reageer op dit artikel