nieuws

Kamp scherpt regels pensioeninformatie aan

Archief

Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat strengere eisen stellen aan de informatie die pensioenfondsen en -verzekeraars verstrekken aan hun klanten. Hij doet dat naar aanleiding van een evaluatie, waaruit vorig jaar bleek dat de huidige communicatie richting pensioendeelnemers vaak niet begrijpelijk en te algemeen is.

Kamp scherpt regels pensioeninformatie aan

"In een tijd waarin een deel van de pensioenen door de onzekere economische situatie gekort moet worden, is het noodzakelijk dat pensioendeelnemers in een oogopslag kunnen zien welke uitkering men kan verwachten, wat de risico's zijn en wat iemand zelf kan doen als dat nodig is", schrijft hij aan de Tweede Kamer. De aanvullende regels worden opgenomen in de Pensioenwet; het wijzigingsvoorstel wordt naar verwachting begin volgend jaar aan de Kamer voorgelegd.

Wijzigingen zijn onder meer dat de informatie over de koopkracht van het pensioen en de gevolgen van de pensioenrisico's op dezelfde wijze gecommuniceerd moeten worden, dat in de eerste laag informatie alleen de belangrijkste zaken aan bod komen, dat pensioenuitvoerders meer maatwerk moeten kunnen leveren, dat zij hun communicatie afstemmen op de behoefte van de deelnemer en dat er meer mogelijkheden komen voor digitale informatieverstrekking.

Reageer op dit artikel