nieuws

ING naar middelloonregeling

Archief

Franchise daalt in nieuw pensioen

 

ING heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor de 27.000 medewerkers in ons land. Tegenover een verlaging van de franchise staan de overstap van een eind- naar een middelloonregeling en een hogere werknemersbijdrage.

 

Voor het nog te splitsen bank- en het verzekeringsbedrijf worden aparte pensioenfondsen opgericht. De nieuwe regeling moet per 1 januari 2014 gaan gelden. De franchise – het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd – gaat daarin omlaag van € 19.000 naar € 15.000. De werknemersbijdrage zal jaarlijks met 0,9% toenemen tot maximaal 7,5%: een derde deel van de basispremie. Verder wordt overgestapt van een eindloon- naar een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar. De eindleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar (nu 65 jaar). De in de huidige regeling opgebouwde pensioenaanspraken blijven onveranderd.

In de bedrijfstak-cao, waarover in maart een akkoord is gesloten, is eveneens een verlaging van de franchise afgesproken. Die gaat van (afgerond) € 18.500 naar € 16.300. De bedrijfstakbrede pensioenregeling kent ook een middelloonregeling, maar met een opbouwpercentage van 1,75%.

 

Positief stemadvies

De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies voor aan de leden. "De lagere franchise is een jarenlange wens geweest", zegt bestuurder Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond. "Het is met name gunstig voor de lagere loonschalen. Een solidair element uit een overall evenwichtig en toekomstbestendig akkoord."

Als ING de gewone aandeelhouders dividend uitkeert, dan worden de huidige gepensioneerden jaarlijks volgens het reglement geïndexeerd. Volgens onderhandelaar Emanuel Geurts van De Unie zijn met deze enkele voorwaarde eigenaren en gepensioneerden als belanghebbenden gelijkgeschakeld: "Een goede afspraak om voor ING ook de belangen van gewezen medewerkers mee te nemen."

 

ING indexeert het pensioen als de aandeelhouders dividend krijgen.

Reageer op dit artikel