nieuws

Homogenezing toch niet verzekerd

Archief

De (vermeende) homotherapie van instelling Different wordt niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid is hier geen sprake van een psychiatrische diagnose, geen sprake van psychiatrische behandeling en dus geen sprake van verzekerde zorg.

Homogenezing toch niet verzekerd

Begin dit jaar ontstond ophef over een zogeheten christelijke homotherapie die volledig werd gedekt op de basiszorgverzekering. In de therapie zou Different, een erkende instelling voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg, homo’s en lesbiennes leren hun seksuele gevoelens te onderdrukken.
De Inspectie voor de gezondheidszorg onderzocht de kwestie en concludeert dat Different alleen psychiatrisch kan behandelen wanneer er een diagnose is gesteld voor een psychiatrische stoornis. Als cliënten vanwege hun orthodox christelijke geloofsopvatting hun homoseksuele gevoelens niet (kunnen en) willen vormgeven en van daaruit psychisch lijden ondervinden, is er géén sprake van een psychiatrische stoornis. Dan zal de begeleiding van dit lijden bijvoorbeeld in een pastoraal traject moeten worden vormgegeven, suggereert de Inspectie. De oorsprong van dit lijden is in deze gevallen niet psychiatrisch te duiden, maar komt voort uit de geloofsovertuiging. Er is dan ook geen sprake van een psychiatrische diagnose, geen sprake van psychiatrische behandeling en dus geen sprake van verzekerde zorg.

Reageer op dit artikel