nieuws

Groningse SNS-winkels failliet

Archief

Groningse SNS-winkels failliet

Franchisenemer 3 Steps Finance BV van twee SNS-winkels in Haren en Roden (Groningen) is deze week door de rechter in Assen failliet verklaard. De bankwinkels blijven op last van de curator voorlopig geopend en draaien met eigen personeel van SNS Bank.

Curator Rob Geene tast vooralsnog in het duister naar de reden voor het faillisement van de franchisenemer. "De man in kwestie stelt dat zijn bedrijf helemaal niet failliet hoefde te gaan en is erg ontdaan door de hele situatie. Ik probeer nu te achterhalen of hij daar gelijk in heeft."
SNS-woordvoerder Roland Kroes spreekt van een 'vervelende situatie' maar wil in eerste instantie niet ingaan op de oorzaken van het faillissement. Volgens de curator zijn de twee vestigingen, waar 7 mensen werken, goed voor een spaarvermogen van € 280 mln. Geene:  "Dan heb je het volgens mij niet over een kleine franchisenemer die je zomaar failliet laat gaan. Zeker een bank is erbij gebaat om onrust te voorkomen bij spaarders, beleggers en verzekerden."
Zonder op details in te willen gaan, zet Geene vraagtekens bij de zelfstandigheid van het failliete 3 Steps Finance. "Het is de vraag in hoeverre met de benaming franchise de vlag de lading dekt. De franchisenemer zit in een  pand van de bank, dat was ingericht door de bank en wordt door de bank betaald voor de producten die in zijn marktgebied worden verkocht."
"De bedrijfsvoering van de franchisenemers was op termijn niet houdbaar", stelt Kroes. Het is volgens Kroes de vraag of dat aan het franchisecontract ligt. Volgens hem draaien de andere SNS-winkels, die op basis van hetzelfde franchisecontract werken, normaal.
De bank hoopt op korte termijn tot een afwikkeling van de zaak met de failliete franchisenemer te komen en zoekt in de tussentijd naar een nieuwe franchisenemer voor de twee marktgebieden. "De voortzetting van de dienstverlening in het belang van onze klanten staat voorop", aldus Kroes.

Reageer op dit artikel