nieuws

Geen maatregel AFM tegen Dela

Archief

De Autoriteit Financiële Markten heeft Dela geen aanwijzing, laat staan een boete, gegeven. Dat heeft de uitvaartverzekeraar zelf bekend gemaakt. Dela hoopt zo zijn reputatie te herstellen. De toezichthouder heeft bij die bekendmaking echter weer kanttekeningen geplaatst

 

De AFM deed in 2011 onderzoek naar de distributiepraktijk van de vijf grootste uitvaartverzekeraars (Dela, Monuta, Axent, Ardanta en Yarden). Daarbij werd onder meer gekeken naar telefonische verkoopgesprekken, het beloningsbeleid en passende provisie. De algemene conclusie was dat het belang van de klant niet altijd centraal wordt gesteld. De AFM constateerde onwenselijke prikkels in de (provisie)beloning en bekritiseerde de controle van de kwaliteit van de adviseurs en het functioneren van het (kostenverhogende) volmachtkanaal. De toezichthouder zei zich te beraden op het nemen van handhavende maatregelen.

 

Voornemen

“Niet duidelijk was op welke partijen dit wel en niet betrekking had”, stelt Dela nu. “De AFM heeft ons schriftelijk bevestigd dat aan Dela geen aanwijzing zal worden opgelegd.” De Eindhovense maatschappij wil hiermee haar “reputatie van betrouwbare coöperatie” onderstrepen.

In aanvulling op die berichtgeving stelt de AFM dat “bij de onderzochte uitvaartverzekeraars op meerdere onderdelen (wettelijke) tekortkomingen zijn geconstateerd”. Zij zijn daarna per brief geïnformeerd over de verbeterpunten. “De AFM heeft aan Dela een voornemen tot aanwijzing gestuurd. Dit had slechts betrekking op één van de onderwerpen van het brede onderzoek. Omdat Dela naar aanleiding van dit voornemen haar werkwijze grotendeels heeft aangepast, is afgezien van het daadwerkelijk geven van de aanwijzing.”

 

Rechter

Dela betitelde het AFM-rapport eerder als misleidend en kondigde aan via de rechter rectificatie van het rapport te eisen om verdere reputatieschade tegen te gaan. “Wij hebben last van dat rapport”, stelde directeur Edzo Doeve. Dela nam daartoe een gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm. Een besluit is nog niet genomen. “Een gang naar de rechter maken we niet lichtzinnig: we moeten in de toekomst door met de AFM.”

De toezichthouder laat intussen weten op deelgebieden nog steeds onderzoek te doen bij de uitvaartverzekeraars. De AFM voegt daaraan toe niet uit te sluiten alsnog één of meer (formele) maatregelen te nemen.

Reageer op dit artikel