nieuws

Financiën legt fiscale gelijkstelling directe beloning vast

Archief

Financiën legt fiscale gelijkstelling directe beloning vast

Het ministerie van Financiën heeft een nieuw Lijfrentebesluit gepubliceerd, waarin is opgenomen dat de vergoeding die een intermediair van de klant ontvangt voor zijn advies, als premie danwel inleg op een lijfrentepolis of -spaarrekening moet worden beschouwd. Daarmee wordt directe beloning, zoals eerder is toegezegd, bij lijfrenteproducten fiscaal aftrekbaar, net als beloning op provisiebasis.

De gelijkstelling betreft de beloning voor het opmaken van het klant- en risicoprofiel, het inventariseren van de specifieke oudedagsvoorzieningen, de berekening van de ruimte voor premieaftrek, het vergelijken van producten, het aanvragen en sluiten van de lijfrente en het incasseren van de premies.
De gelijkstelling is overigens niet van toepassing op de beloning van de adviseur "als door diens bemiddeling geen lijfrente wordt gesloten of verlengd".
In het besluit zijn geen bepalingen opgenomen over de fiscale behandeling van de beloning voor advisering over hypotheken of aov's.

Reageer op dit artikel