nieuws

Bovemij focust op Bovag-consumentenpolis

Archief

Polis Direct

Het bedrijfsonderdeel Bovemij Financiële Diensten (voorheen Polis Direct) zag de premieomzet in het indirecte kanaal toenemen en sloot het jaar af met een positief rendement. De focus voor dit bedrijfsonderdeel ligt in 2012 op de handhaving van het premievolume in het directe kanaal en de groei van het indirecte kanaal door uitbreiding van de samenwerking met dealers, autobedrijven en importeurs. Het geconsolideerde technisch resultaat van Bovemij Verzekeringsgroep steeg in 2011 tot € 12,2 (9,3) mln. De bruto schadelast nam af door een lagere frequentie van grote brand- en letselschaden. Daar tegenover stond een klein aantal zeer forse hagelschaden. Het beleggingsresultaat over 2011 bedroeg € 15,1 mln (2010: € 17,7 mln). Het eigen vermogen neemt per saldo met € 13,5 mln toe tot € 104 mln. De solvabiliteitspositie werd verder versterkt tot 2,7 keer de vereiste solvabiliteit. Het uiteindelijke resultaat voor belastingen over 2011 bedraagt € 26,5 mln tegenover € 27,3 mln in 2010. Netto boekt Bovemij Verzekeringsgroep een resultaat van € 20,22 mln (2010: € 20,65 mln).

Reageer op dit artikel