nieuws

Beursdip remt resultaat ONVZ ONVZ Zorgverzekeraar zag in 2011 het

Archief

geconsolideerde resultaat met _ 1,3 mln afnemen van _ 25,1 mln naar _ 23,8 mln

Een lagere opbrengst uit beleggingen wordt als belangrijkste reden gegeven. Deze post neemt in 2011 af van : _ 11,3 mln tot _ 5,0 mln. In 2009 was deze post nog goed voor 23,3 mln. De omzet (premies en bijdragen) neemt toe van _ 794,16 mln tot _ 883,9 mln. Het daarin opgenomen bruto premie-inkomen bedroeg _ 520,29 mln (2010: _ 488,92 mln). De bruto schadelast neemt toe van _ 743,38 mln naar _ 830,06 mln, hetgeen in 2011 neerkomt op een schaderatio van 92,6%. ONVZ weet dit percentage al enige jaren stabiel te houden. Datzelfde geldt voor de bedrijfskosten. Deze zijn met _ 48,13 mln een fractie lager dan in 2010. ONVZ heeft 322 medewerkers in dienst om haar 402.000 verzekerden/leden te bedienen. De wettelijkvereiste solvabiliteit bedraagt voor de holdinglabels ONVZ Ziektekostenverzekering en ONVZ Aanvullende Verzekering gezamenlijk _ 85,5 mln. De aanwezige solvabiliteit ultimo 2011 bedraagt echter _ 214,9 mln (2010: _ 191,2 mln) en voldoet derhalve ruim voldoende aan deze eis. De solvabiliteitsmarge is toegenomen tot 252,4%. ONVZ is van mening dat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering en vanuit een goede voorbereiding op de invoering van Solvency II, een solvabiliteitsmarge van ten minste 200% noodzakelijk is. In 2009 en 2010 bedroeg deze marge bij ONVZ 212,1% respectievelijk 230,8%.

Reageer op dit artikel