nieuws

‘Beroepseed is géén symboolwetgeving’

Archief

Ondanks kritische consultatiereacties wil minister De Jager van Financiën toch vasthouden aan een eed/belofte die door elke medewerker van elke financiële onderneming wordt afgelegd. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik hecht er sterk aan dat niet enkel het hogere management een eed of belofte aflegt, maar dat de gehele organisatie dit doet.”

‘Beroepseed is géén symboolwetgeving’

Volgens De Jager vergt de gewenste cultuuromslag in de sector niet enkel wet- en regelgeving, maar heeft die een sterke morele dimensie. "Deze morele dimensie keert terug in het afleggen en ondertekenen van de moreel-ethische verklaring in de vorm van een eed of belofte. Dit moet plaatsvinden ten overstaan van een beleidsbepaler; een bestuurder van de onderneming. Het gaat daarbij niet enkel om het ondertekenen van de eed of belofte, maar ook om het uitspreken. Ik heb voor deze ceremonie gekozen om te benadrukken dat de waarden die de eed of belofte vertegenwoordigt zeer belangrijk zijn. (..) Ik beschouw de eed of belofte niet als symboolwetgeving, maar als een zeer nuttige en gerechtvaardigde maatregel die een bijdrage zal leveren aan het herstellen van het vertrouwen in de financiële sector."
Voor wie weigert de eed of belofte af te leggen, dreigt ontslag: "Een dergelijk verzoek van de werkgever lijkt mij niet meer dan redelijk. Ontslag voor een medewerker die deze waarden weigert te onderschrijven is gepast."

Het betreffende Wijzigingsbesluit zal binnenkort naar de Raad van State worden gestuurd voor advies. De voorziene inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2013.

Reageer op dit artikel