nieuws

API nieuwe concurrent voor verzekeraars

Archief

Minister Kamp (SZW) gaat werk maken van de Algemene Pensioen Instelling. Pensioenverzekeraars krijgen er daardoor een concurrent bij, al kunnen zij ook zelf een API oprichten. Na de zomer moet het wetsvoorstel worden geconsulteerd.

API nieuwe concurrent voor verzekeraars

De inmiddels redelijk ingeburgerde PPI was slechts de eerste stap op weg naar de API. Het verschil is dat een PPI alleen beschikbarepremieregelingen kan uitvoeren, terwijl een API buitenlandse en Nederlandse pensioenregelingen uit kan voeren, zowel Defined Contribution (DC) als Defined Benefits (DB). De API komt volgens Kamp vooral tegemoet aan de groeiende behoefte bij multinationals om de uitvoering van pensioenregelingen uit diverse landen meer centraal aan te kunnen sturen.
Voor Nederlandse pensioenregelingen betekent de komst van de API dat bestaande pensioenfondsen meer mogelijkheden krijgen om samen te gaan. De eis die nu geldt dat uitbreiding van het domein van een pensioenfonds alleen kan als er samengevoegd wordt met reeds vijf jaar bestaande pensioenfondsen, komt te vervallen. "Ik ben mij ervan bewust dat dit gevolgen heeft voor de afspraken over de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars", schrijft Kamp aan de Tweede Kamer. "Werkgevers die tot nu toe een verzekerde regeling hebben omdat zij onvoldoende geëquipeerd waren om een eigen pensioenfonds op te richten, krijgen een alternatieve mogelijkheid. Zij kunnen zich in beginsel ook aansluiten bij een pensioenfonds dat als API fungeert. Dat geldt ook voor werkgevers die nu verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling zijn zij niet langer alleen aangewezen op een verzekeraar of het oprichten van een eigen fonds." Kamp verwacht overigens ook dat verzekeraars zelf een API zullen oprichten, "net zoals sommige momenteel een PPI hebben opgericht".

Reageer op dit artikel