nieuws

AFM wil meerdere scenario’s op UPO

Archief

De AFM vindt het onwenselijk voor werknemers dat pensioenuitvoerders hun informatie verstrekken op basis van slechts één scenario, dat gebaseerd is op gelijkblijvende opbouw in een gelijkblijvende pensioenregeling.

AFM wil meerdere scenario’s op UPO

Het AFM-onderzoek richtte zich op de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen. Een van de zwakke punten daarin is dat de huidige pensioeninformatie geen rekening houdt met beperkte indexatie. Ter illustratie: werknemers tot 40 jaar met een modaal inkomen krijgen op het UPO een pensioen gepresenteerd van gemiddeld €26.000, terwijl dat bij pensionering bij een 1% lagere indexatie gemiddeld €19.000 waard zal zijn.
Voorts heeft de kwaliteit van de pensioenregeling grote invloed op de hoogte van de pensioenuitkering. Een maximale regeling kan al gauw een derde meer opleveren dan een bescheiden regeling met een hoge franchise en een laag opbouwpercentage, ongeacht rentestand, aandelenkoersen en levensverwachting. Deelnemers weten echter vaak niet aan welk type regeling ze deelnemen, laat staan dat ze zich bewust zijn van franchise en opbouwpercentage, aldus de AFM.

Niet voor niets riep Tom Kliphuis, CEO van Nationale-Nederlanden, vrijdag tijdens het congres van Insurance Europe op tot meer keuzevrijheid bij pensioen. "De toenemende blootstelling aan risico's bij de opbouw van het pensioen zal onherroepelijk met zich meebrengen dat pensioendeelnemers meer keuzevrijheid willen. De roep zal klinken om zelf de pensioenuitvoerder te mogen kiezen die de beste kwaliteit levert tegen de laagste prijs." Als bijkomend voordeel noemde hij dat op die manier de belangstelling van burgers in wat het pensioen hen kost en wat het oplevert een impuls zal krijgen.

Reageer op dit artikel