nieuws

AFM-voorman Gerritse: meer

Archief

keuzevrijheid bij pensioen Investeren in transparantie AFM-voorzitter Ronald Gerritse pleit voor meer keuzevrijheid bij pensioen

"Het collectieve stelsel heeft veel voordelen ten opzichte van een ‘ieder-voor-zich’-benadering. Enige verplichting bij pensioen: ja. Enige solidariteit: ja. Maar ook enige keuzevrijheid? Ik begrijp de mensen, vooral jongeren, die daarom vragen heel goed." Zou je dus niet kunnen kijken naar een andere verhouding tussen een verplicht tweedepijlerpensioen en een vrij te kiezen derdepijlerpensioen, vroeg Gerritse zich af tijdens het veertiende PBM Pensioensymposium op 10 mei. "Bijvoorbeeld door een maximumsalaris aan te houden voor het tweedepijlerpensioen? En andersom, door partijen die nu niet gebruik kunnen maken van een tweedepijlerpensioen, zoals zzp’ers, daar ook toegang toe te verlenen? Valt er niet iets te zeggen voor enige mate van keuze van de pensioenuitvoerder? Waarom kunnen we in Nederland wel een systeem van verplichte ziektekostenverzekering met keuzevrijheid van de zorgverzekeraar opzetten, en waarom zou dat met de opbouw van ons pensioenvermogen niet kunnen?" Misschien vindt u het maar gevaarlijke nieuwlichterij, dat soort vragen, vervolgt Gerritse. "Maar het zijn de vragen die nieuwe generaties ons stellen. Ik zou ze onder ogen zien." Transparantie Gerritse liet weten dat de AFM in 2012 verder prioriteit zal geven aan de praktische uitwerking van haar visie op het pensioenstelsel. Investeren in transparantie is daarbij noodzakelijk, zei hij. Zoals bekend is de AFM niet tevreden over het uniform pensioenoverzicht (upo). Dit zou informatie moeten bevatten over invloed van risico’s en onzekerheden op het pensioen. "Het is van belang dat de deelnemer begrijpt dat er sprake is van een verwacht pensioen en dat de kans bestaat op een mogelijk tegenvallend pensioen. Ofwel: laat zien wat de scenario’s zijn bij goed en bij slecht weer, zoals wij ook bepleiten in een onderzoek dat wij binnenkort naar buiten brengen", zegt Gerritse. Ook het Pensioenregister verdient verdere uitbouw in de richting van een Pensioendashboard. Verder riep Gerritse pensioenuitvoerders opnieuw op om actiever te worden in het verstrekken van individuele voorlichting en noemde hij nogmaals het geldloket dat de overheid van plan is in te richten. Tot slot zou de huidige startbrief moeten worden vervangen door een pensioenbijsluiter met daarin de aard van de pensioenregeling, maar ook kosten, risico’s en onzekerheden en te behalen rendementen. <Foto Gerritse in de map>

Reageer op dit artikel